Minilex - Lakipuhelin

Rajattu avioehto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot voivat sopia avio-oikeuden rajoittamisesta avioehdolla. Avio-oikeus tarkoittaa aviopuolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Tämä oikeus on mahdollista sulkea pois kokonaan tai osittain avioehdolla. Rajattu avioehto viittaa sellaiseen puolisoiden väliseen sopimukseen, jonka mukaan kummallakaan puolisolla tai toisella heistä ei ole oikeutta johonkin toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuuteen omaisuuden osituksessa. Täydellisesti avio-oikeuden poissulkeva sopimus johtaisi sen sijaan siihen, että kummallakaan puolisoista ei olisi oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen.

Avioehto on mahdollista laatia ennen avioliittoa tai sen aikana. Se voi koskea jotakin ennen avioliiton solmimista hankittua tai saatua omaisuuserää taikka avioliiton aikaista omaisuutta. Rajattu avioehto voidaan sopia koskemaan esimerkiksi pelkästään ennen avioliittoa hankittua omaisuutta, jolloin muu avioliiton aikana hankittu omaisuus kuuluu normaalisti avio-oikeuden piiriin. Avioehto voi olla rajallinen myös siten, että toisen puolison omistama omaisuuserä, kuten kesämökki, sovitaan avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Avio-oikeuden ulkopuolelle jätettyä omaisuutta ei huomioida osituksessa. Tätä omaisuutta ei siis lisätä aviopuolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöksi. Ositus on kuitenkin toimitettava muun omaisuuden osalta. Osituksessa kumpikin puolisoista saa puolet heidän yhteenlasketun omaisuutensa säästöstä.

Puolisoilta vaaditaan osituksessa tarkkuutta siinä, että kaikki avioehdon ulkopuolinen omaisuus otetaan huomioon ja lasketaan yhteen. Avioehto on laadittava oikeaoppisesti, jotta sillä on vaikutusta pariskunnan omaisuuden jakamiseen eron hetkellä. Lakimieheltä kannattaa varmistaa avioehdon muotovaatimukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa