Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden rajoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolain perusteella puolisoilla on oikeus puoleen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Tästä lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa ja avio-oikeutta puolisoiden välillä voidaan joko rajoittaa tai sitten se voidaan sulkea kokonaan pois. Avio-oikeutta rajoitetaan usein joko puolisoiden välisellä avioehtosopimuksella tai sivullisen eli kolmannen osapuolen lahjassa, testamentissa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä tekemällä määräys asiasta. Avio-oikeutta voidaan rajoittaa myös ositusvaiheessa osituksen sovittelun keinoin.

Avioehtosopimus

Puolisot voivat avioliiton aikana tai sitä ennen tehdä avioehtosopimuksen. Avioehdon oikeusvaikutukset konkretisoituvat vasta avioliiton purkautuessa puolison kuolemaan tai avioeron vireille tulon johdosta. Avioehtosopimuksen voivat tehdä kihlakumppanit, aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Avioehtosopimuksella voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi omaisuus, jonka puoliso myöhemmin avioliiton aikana tulee samaan. Tällainen on perinteisesti puolison saama lahja tai perintösaatava. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Avioehtosopimuksen rekisteröinti on sen voimaan tulemisen edellytys.

Sivullisen antama avio-oikeusmääräys

Avioliittolain mukaan lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen antaja voi määrätä, ettei saajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Tämä määräys koskee lain mukaan myös kyseisen omaisuuden tilalle tullutta omaisuutta. Jos avio-oikeus halutaan rajata pois myös tällaisen omaisuuden tuoton osalta, on siitä määrättävä erikseen.

Avio-oikeuden rajoittaminen osituksen sovittelussa

Avio-oikeuden rajoittaminen on mahdollista myös ositusvaiheessa osituksen sovittelun kautta. Ositusta voidaan lain mukaan sovitella, jos se muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa otetaan erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Osittelussa voidaan lain muukaan muun muassa määrätä, että puolison oikeutta saada avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta rajoitetaan.

Lisäksi sovittelussa voidaan avio-oikeutta rajoittaa siten, että tietty avio-oikeuden alainen omaisuus muutetaan avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Tämä voi koskea ensinnäkin omaisuutta, jonka puoliso on ansainnut tai saanut puolisoiden asuessa erillään eli silloin kun puolisot ovat ennen avioeroa ehtineet muuttaa erilleen. Toiseksi avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi voidaan määrätä omaisuus, jonka puoliso on omistanut ennen avioliittoa. Kolmanneksi avio-oikeuden poissulkeva määräys voidaan sovittelussa kohdistaa omaisuuteen, jonka puoliso on avioliiton aikana saanut perintönä, testamentin nojalla tai lahjana.

Yhteenvetona avio-oikeutta voidaan siis rajoittaa ennen avioliittoa tai sen aikana puolisoiden välisellä avioehtosopimuksella. Sivullinen voi myös määrätä avio-oikeuden poistamisesta antamansa lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen osalta. Lopuksi avio-oikeutta voidaan rajoittaa osituksen sovittelun yhteydessä.

Lakimiehemme auttavat sinua avio-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja asiakirjojen laadinnassa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtosopimuksen voi laatia ennen avioliittoa tai sen aikana.

-Osituksen sovittelua voi vaatia kumpi tahansa osapuoli joko osituksen aikana tai sen jälkeen.

Varoitukset

-Ellei toisin ole avioehdoin tai sivullisen toimesta esimerkiksi lahjakirjassa tai testamentissa määrätty, puolisoiden omistaman omaisuuden tuotto on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista riippumatta siitä kuuluuko kyseinen omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen vai ei.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]