Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden ositus silloin, kun puolisoilla ei ole avioehtoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja jakamista. Osituksessa siis vahvistetaan, kuinka paljon kummankin puolison tai hänen perillisensä tulee saada avio-oikeuden alaista omaisuutta, yksilöidään tämä omaisuus ja huolehditaan osapuolten oikeuksien toteutumisen vaatimista varallisuudensiirroista. Osituksen tavoitteena on avio-oikeuteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen ja kun ositus on tullut lainvoimaiseksi, kummallakaan puolisolla ei pitäisi olla avio-oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Sen lisäksi osituksessa voidaan jakaa puolisoiden yhteisesti omistama omaisuus. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan omaisuuden erottelu osituksen sijaan.

Ositus jaetaan kahteen vaiheeseen, jotka ovat laskennallinen ja reaalinen vaihe. Laskennallisessa vaiheessa määritetään euroina, kuinka paljon kumpikin osapuoli on oikeutettu saamaan omaisuutta ja reaalisessa vaiheessa yksilöidään mitä omaisuutta kumpikin saa. Laskennallinen vaihe aloitetaan luetteloimalla puolisoiden varat ja velat. Osituslaskelmassa siis selvitetään ensinnäkin, mitä kumpikin puoliso omistaa. Yhteisesti omistetun omaisuuden osalta on lisäksi määritettävä kummankin puolison omistusosuudet. Lisäksi selvitetään onko jokin omaisuus avio-oikeudesta vapaata, jolloin sitä ei huomioida osituksessa ollenkaan. Sen jälkeen puolisoiden varallisuudesta vähennetään hänen velkojensa arvo.

Kun kummankin puolison varoista on vähennetty hänen velkansa, nähdään puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Puolisoiden säästöt lasketaan yhteen ja sen jälkeen säästö puolitetaan. Säästön puolikasta nimitetään avio-osaksi, jonka kumpikin puoliso osituksessa saa. Jos puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on pienempi kuin hänen avio-osansa, on hänellä oikeus saada toiselta puolisolta tasinkoa niin paljon, että omaisuudet ovat yhtä suuret.

Jos siis toisen puolison omaisuus on 10 000 euroa, ja toisen 20 000 euroa, on puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö yhteensä 30 000 euroa. Kun tämä jaetaan puoliksi, tulee kummankin osuudeksi 15 000 euroa. Tällöin enemmän omistavan puolison on suoritettava tasinkona 5000 euroa, jolloin kumpikin puoliso saa lopulta yhtä paljon omaisuutta eli 15 000 euroa.

Osituksen reaalisessa vaiheessa määritetään, millä omaisuudella tasinko suoritetaan. Tasingon suorittaja saa lähtökohtaisesti itse valita, maksaako hän tasingon rahana vai omaisuudella. Osituksen reaalisessa vaiheessa voidaan myös jakaa puolisoiden yhteinen omaisuus, mikä voi tapahtua esimerkiksi siten, että puoliso luovuttaa oman murto-osansa toiselle tasinkona.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]