Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden ositus silloin, kun puolisoilla ei ole avioehtoa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja jakamista. Osituksessa siis vahvistetaan, kuinka paljon kummankin puolison tai hänen perillisensä tulee saada avio-oikeuden alaista omaisuutta, yksilöidään tämä omaisuus ja huolehditaan osapuolten oikeuksien toteutumisen vaatimista varallisuudensiirroista. Osituksen tavoitteena on avio-oikeuteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen ja kun ositus on tullut lainvoimaiseksi, kummallakaan puolisolla ei pitäisi olla avio-oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Sen lisäksi osituksessa voidaan jakaa puolisoiden yhteisesti omistama omaisuus. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan omaisuuden erottelu osituksen sijaan.

Ositus jaetaan kahteen vaiheeseen, jotka ovat laskennallinen ja reaalinen vaihe. Laskennallisessa vaiheessa määritetään euroina, kuinka paljon kumpikin osapuoli on oikeutettu saamaan omaisuutta ja reaalisessa vaiheessa yksilöidään mitä omaisuutta kumpikin saa. Laskennallinen vaihe aloitetaan luetteloimalla puolisoiden varat ja velat. Osituslaskelmassa siis selvitetään ensinnäkin, mitä kumpikin puoliso omistaa. Yhteisesti omistetun omaisuuden osalta on lisäksi määritettävä kummankin puolison omistusosuudet. Lisäksi selvitetään onko jokin omaisuus avio-oikeudesta vapaata, jolloin sitä ei huomioida osituksessa ollenkaan. Sen jälkeen puolisoiden varallisuudesta vähennetään hänen velkojensa arvo.

Kun kummankin puolison varoista on vähennetty hänen velkansa, nähdään puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Puolisoiden säästöt lasketaan yhteen ja sen jälkeen säästö puolitetaan. Säästön puolikasta nimitetään avio-osaksi, jonka kumpikin puoliso osituksessa saa. Jos puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on pienempi kuin hänen avio-osansa, on hänellä oikeus saada toiselta puolisolta tasinkoa niin paljon, että omaisuudet ovat yhtä suuret.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos siis toisen puolison omaisuus on 10 000 euroa, ja toisen 20 000 euroa, on puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö yhteensä 30 000 euroa. Kun tämä jaetaan puoliksi, tulee kummankin osuudeksi 15 000 euroa. Tällöin enemmän omistavan puolison on suoritettava tasinkona 5000 euroa, jolloin kumpikin puoliso saa lopulta yhtä paljon omaisuutta eli 15 000 euroa.

Osituksen reaalisessa vaiheessa määritetään, millä omaisuudella tasinko suoritetaan. Tasingon suorittaja saa lähtökohtaisesti itse valita, maksaako hän tasingon rahana vai omaisuudella. Osituksen reaalisessa vaiheessa voidaan myös jakaa puolisoiden yhteinen omaisuus, mikä voi tapahtua esimerkiksi siten, että puoliso luovuttaa oman murto-osansa toiselle tasinkona.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa