Minilex - Lakipuhelin

Avioehto erotilanteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioeroa koskevan asian tultua vireille voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden ositusta toimitettavaksi. Omaisuuden osituksessa lasketaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Varakkaampi puoliso joutuu tällöin yleensä suorittamaan vähävaraisemmalle puolisolle tasinkoa, jotta tämä saa jaon mukaisen avio-osansa. Avio-oikeuden alaista omaisuutta ovat lähtökohtaisesti kaikki puolison ennen avioliittoa ja sen aikana ansaittu ja saatu omaisuus, esimerkiksi lahjat, perintösaatavat ja arpajaisvoitot. Edellä mainitusta lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli puolisot ovat laatineen keskenään avioehtosopimuksen eli avioehdon.

Avioehdon laatiminen ja rekisteröiminen

Avioehto voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella. Avioehto tulee laatia ja rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon ennen avioeroasian vireille tuloa. Mikäli puolisot ovat siis päätymässä eroon, tulisi avioehto laatia viimeistään ennen kuin hakemus avioerosta toimitetaan käräjäoikeudelle. Rekisteröinti on avioehdon voimaan tulemisen edellytys. Mikäli rekisteröinti tehdään vasta avioeron tultua vireille, jää avioehto mitättömäksi.

Avioehdon sisällöstä

Avioehdolla puolisot määräävät avio-oikeuden laajuudesta liitossaan. Avioehdolla puolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta tai poistaa avio-oikeuden kokonaan. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolison ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Se voi myös olla joko molemminpuolinen tai yksipuolinen. Avioehdossa voidaan myös sopia, että avio-oikeus kummankin omaisuuteen poistuu ainoastaan silloin, jos avioliitto päättyy eroon. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin tai toisen omaisuuteen, mikäli se on aikaisemmalla avioehdolla rajattu pois.

Muotovaatimukset ja puolison oikeustoimikelpoisuus

Avioehtoa koskevat tiukat muotovaatimukset, jotka ovat avioehdon pätevyyden edellytyksenä. Avioehto on päivättävä ja molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi. Jotta puoliso voi itse solmia avioehdon, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eli hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole esim. sairauden vuoksi rajoitettu. Puolison ollessa vajaavaltainen avioehtosopimuksen tekoon tarvitaan edunvalvojan kirjallinen suostumus. Sama koskee henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Avioehdon vaikutukset avioerotilanteessa

Jos avioehto on avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa itsellään avioliiton päättyessä. Avioerotilanteessa suoritetaan tällöin omaisuuden erottelu, jossa puolisoiden varallisuus erotetaan toisistaan. Mikäli avioehdolla on vain rajoitettu avio-oikeutta, tulee toimitettavaksi sekä omaisuuden ositus että omaisuuden erottelu. Avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan tällöin osapuolten kesken tasan ja avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus erotellaan saajille. Puolisoiden yhdessä hankkima tai yhteisomistuksessa oleva omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan puolisoiden kesken.

Avioehdosta poikkeaminen

Avioehdosta voidaan poiketa, mikäli se johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää osittain tai kokonaan huomioimatta. Avioehdon kohtuullistaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino, johon ei ryhdytä vähäisin perustein. Avioehto on osapuolia sitova oikeustoimi ja aviovarallisuussuhteet puretaan lähtökohtaisesti sen mukaisesti.

Avioehdolla puolisot voivat vaikuttaa omaisuutensa jakoon avioerotilanteessa. Avioehto olisi hyvä laatia ja rekisteröidä mahdollisimman ajoissa. Se olisi syytä laatia esimerkiksi jo heti kihlauksen jälkeen, mikäli puolisot tietävät ehdottomasti haluavansa sellaisen. Erotilanteessa puolisot voivat vielä tehdä avioehdon, mutta tällöin se olisi laadittava ja rekisteröitävä ennen virallisen avioerohakemuksen jättämistä. Avioehtoon ja sen laatimiseen liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakimiehiimme. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehto voidaan laatia myös vain avioeron varalle.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida enää laatia ja rekisteröidä sen jälkeen, kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle.

-Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä ei ole enää tutkia avioehdon lainmukaisuutta rekisteröintivaiheessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]