Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus ja kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat poiketa lain asettamasta pääsäännöstä, jonka mukaan osituksessa avioparin omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Avioehtosopimus voi olla molemminpuolinen tai yksipuolinen ja se voi koskea kaikkea avioparin omaisuutta tai ainoastaan osaa siitä. Lähtökohtaisesti avioehtosopimus on sitova, eikä siitä poiketa kuin poikkeuksellisesti. Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen voi tulla kyseeseen silloin, kun sopimuksen mukainen lopputulos johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuutonta voi olla esimerkiksi toisen puolison saama perusteeton taloudellinen etu. Luonnollisesti mahdollista on poiketa sopimuksesta silloin, kun molemmat osapuolet ovat asiasta samaa mieltä. Näin ollen voimassa olevaa avioehtosopimusta voidaan noudattaa osittain, kokonaan tai jättää se kokonaan huomiotta puolisoiden näin sopiessa.

Avioehtosopimuksen kohtuullistamista voi hakea osituksen yhteydessä. Koska vahva lähtökohta on sopimusvapaus ja avioehtosopimuksen sitovuus, on sopimuksen sovittelun kynnys melko korkealla. Käytännössä tilanteen tulee olla melko poikkeuksellinen, jotta kohtuuttomuus voi syntyä tilanteessa, jossa molemmat osapuolet ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet sopimukseen ja ovat olleet tietoisia sopimuksen olemassa olosta koko sopimuksen voimassaoloajan.  Kohtuuttomuutta harkitessa huomioon otetaan avioliiton kesto, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi tai omaisuuden kartuttamiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Käytännössä sovittelu toteutetaan siten, että avio-oikeuden ulkopuolelle määrättyä omaisuutta pidetään avio-oikeuden alaisena. Kohtuullistamista vaativa osapuoli saa siis avio-oikeuden omaisuuteen, jota olisi sopimuksen mukaan lähtökohtaisesti pidetty avio-oikeuden ulkopuolisena. Kohtuusharkinta on aina tapauskohtaista, mutta vähäisin perustein kohtuullistamiseen ei ryhdytä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa