Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja perukirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus on niin sanottu tilinpäätös, johon kootaan perittävän elämänmittaisen talouden taseen loppusumma. Perunkirjoitus on tehtävä kolmessa kuukaudessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoituksessa tarkoituksena on luetteloida perittävän kaikki varat ja velat, joiden perusteella voidaan tehdä perillisten kesken perinnönjako.

Avioehdolla taas tarkoitetaan aviopuolisoiden välistä avioehtosopimusta, joka realisoituu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdolla voidaan määrittää esimerkiksi se, että vain toisella puolisoista on avio-oikeus toisen omaisuuteen tai avio-oikeus on suljettu puolisoiden väliltä kokonaan pois. Avioehdolla on voitu myös sopia, että avio-oikeus palautetaan sellaiseen omaisuuteen, jonka osalta se on aiemmalla sopimuksella suljettu pois.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Mikäli aviopuolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen avioliiton aikana tai sitä ennen, on se tai sen oikeaksi todistettu kopio liitettävä perukirjaan. Tämän lisäksi perukirjaan on ilmoitettava avio-oikeudesta vapaan omaisuuden määrä, koska tämä voi perustua joko avioehtoon tai lahjanantajaan tai testamenttiin. Ennen perinnönjakoa suoritetaan puolisoiden välinen omaisuuden ositus, missä puolisot saavat puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Vasta kun ositus on tehty, saadaan selville kuolleen puolison perillisille tulevan jäämistön suuruus – joka on siis puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä sekä mahdollisesta kuolleen puolison vapaasta omaisuudesta. Menettely vaikuttaa mm. perintöverotukseen, ja tästä syystä avioehdon merkitys on perukirjassa suuri, koska perintöverotus toimitetaan juuri perukirjan pohjalta. Lakimiehemme auttavat sinua avioehtoon ja perukirjaan liittyvissä kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa