Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus ja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  Avio-oikeus ei vaikuta omistussuhteisiin avioliiton aikana, vaan avio-oikeus aktualisoituu avioliiton päättymisen jälkeen tehtävässä omaisuuden osituksessa. Lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden omaisuus on avio-oikeuden alaista. Avio-oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa avioehdolla, lahjakirjalla tai testamentilla. 

Puolisoiden saama perintö on avio-oikeuden alaista, ellei toisin ole määrätty. Perinnönjättäjä voi testamentilla määrätä, että perinnönsaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta perittävään omaisuuteen. Avioliittolain mukaan tämä koskee myös tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta. Mikäli näin on määrätty, ei perintönä saatua omaisuutta oteta huomioon omaisuuden osituksessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Omaisuuden tuotto on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista omaisuutta riippumatta siitä, onko kyseinen omaisuus avio-oikeuden alaista vai siitä vapaata omaisuutta. Jos perinnönjättäjä haluaa sulkea avio-oikeuden pois myös testamentattavan omaisuuden tuoton osalta, on tästä otettava määräys erikseen.

Kuten testamenttia yleensäkin, niin myös siihen otettua avio-oikeusmääräystä koskevat kaikki laissa säädetyt testamentin muotovaatimukset. Kysy lisää avio-oikeuteen ja testamenttiin liittyvistä asioista asiantuntevilta lakimiehiltämme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa