Minilex - Lakipuhelin

Lesken asumisoikeutta ei voi poistaa avioehdolla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on tyhjentävästi määritelty, millaisia ehtoja avioehtosopimuksessa voi olla. Lain mukaan avioehtosopimuksessa voidaan ensinnäkin määrätä, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta omaisuuteen, joka jommallakummalla puolisoilla on tai jonka hän myöhemmin saa. Lisäksi voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi sellaista oikeutta. Laissa painotetaan, että sopimuksella ei saa tehdä muita kuin edellä mainittuja poikkeuksia puolisoiden lain mukaan määräytyviin omistussuhteisiin.  

Asumisoikeudesta on kuitenkin mahdollista määrätä testamentilla, jolloin kyseessä on ns. hallintaoikeustestamentti. Testamentilla on siis mahdollista määrätä, että esimerkiksi avopuolisolla on elinikäinen hallintaoikeus asuntoon, vaikka omistusoikeus siirtyisikin toiselle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Laissa on lisäksi erillinen säännös aviolesken hallintaoikeudesta. Ensinnäkin perintökaaren mukaan eloonjäänyt puoliso saa lähtökohtaisesti pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Vaikka rintaperillinen esittäisi jakovaatimuksen tai omaisuus olisi testamentattu jollekin toiselle, eloonjäänyt puoliso saa kuitenkin pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon. Lisäksi yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan. Tätä lesken asumisoikeutta ei voi avioehdolla sulkea pois. Ainoa poikkeus lesken asumisoikeuteen on tilanne, jossa toinen kodiksi sopiva asunto sisältyy eloonjääneen puolison varallisuuteen. On kuitenkin huomattava, että asumisoikeussäännöksiä sovelletaan vain avioliitossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa