Minilex - Lakipuhelin

Kuinka sovittaa yhteen avioehto ja ositussopimus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoiden välillä vallitsee sopimusvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että he voivat sopia vapaasti keskinäisistä oikeussuhteistaan pakottavan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Aviopuolisot voivat pyrkiä etukäteen sopimaan siitä, onko heillä oikeutta toistensa omaisuuteen avioeron sattuessa. Tämä tapahtuu yleensä avioehdolla, jolla voidaan rajata puolisoiden avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, joko kokonaan tai osittain. Avioehdon pätevyys edellyttää julkisvarmistusta eli se on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Ositussopimukselta ei vaadita rekisteröintiä.

Ositussopimus on muodoltaan avioehtoa vapaampi ja siinä voidaan sopia yksityiskohtaisemmin esimerkiksi konkreettisten esineiden ja omaisuuden jaosta. Sille ei myöskään ole olemassa tiettyjä muotovaatimuksia, vaan osapuolet voivat vapaasti päättää sen sisällöstä. Ennen osituksen suorittamista kyseessä on osituksen esisopimus, varsinainen ositussopimus laaditaan itse osituksen yhteydessä. Termeinä osituksen esisopimusta ja ositussopimusta käytetään kuitenkin samassa merkityksessä, kun puhutaan sopimuksesta, joka tehdään osituksen varalle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos aviopuolisot ovat laatineet sekä ositussopimuksen, että pätevän avioehdon, näiden kahden sopimuksen yhteensovittaminen voi edellyttää sopimuksien tulkintaa. Molempien sopimuksien on kuitenkin mahdollista olla yhtä aikaa voimassa, esimerkiksi siten, että avioehdolla rajataan oikeutta toisen puolison omaisuuteen avio-oikeuden perusteella ja osituksen esisopimuksella sovitaan yksityiskohtaisesti siitä, miten puolisoiden omaisuus tultaisiin jakamaan osituksen yhteydessä.

Ositussopimuksella voidaan pätevästi sopia melko vapaasti kaikesta aviopuolisoiden välisistä oikeussuhteista, ilman että varsinaista avioehtoa tarvitsisi muuttaa. Ositussopimuksen solmiminen onkin mahdollista ennen avioliittoa, avioliiton aikana ennen ositusperusteen syntyhetkeä tai sen jälkeen ennen ositusta. Jos aviopari, jolla on jo pätevä avioehto, haluaa sopia vielä tarkemmin heidän omaisuuden jaostaan tai esimerkiksi yhteisten lapsien huollosta, tämä on mahdollista tehdä jälkikäteen ositussopimuksella. Sen varmistamiseksi, että avioparin yhteisellä sopimuksella on heidän haluamansa oikeusvaikutukset, suosittelen ottamaan yhteyttä kokeneisiin lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa