Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja irtaimisto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmittuaan puolisoille muodostuu avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus aktualisoituu avioliiton päättyessä toimitettavassa omaisuuden osituksessa, jossa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö jaetaan tasan kummankin kesken. Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat poistaa avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Myös avio-oikeuden rajoittaminen tietyn omaisuuden osalta on mahdollista avioehdolla. Jos puolisot ovat laatineet totaalisen avioehdon, toimitetaan avioliiton purkauduttua omaisuuden osituksen sijasta omaisuuden erottelu. Tällöin kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa.

Nimiperiaate

Nimiperiaatteen mukaan omaisuus kuuluu sille puolisolle, jonka nimiin se on hankittu. Oikeuskäytännössä on katsottu esimerkiksi, että mikäli puoliso on hankkinut omaisuutta avioliiton aikana omiin nimiinsä eikä voida näyttää, että hän samalla on toiminut toisen puolison lukuun, häntä pidetään yksin omistajana. Myöskään pelkkä osallistuminen hankinnan rahoittamiseen ei sellaisenaan riitä kumoamaan omistajaolettamaa. Nimiperiaatteesta on kuitenkin mahdollista poiketa: vaikka omaisuus olisi hankittu yksin toisen puolison nimeen, voidaan se katsoa yhteiseksi, jos puolisoilla on ollut tarkoitus hankkia se yhteiseksi.

Epäselvyys omistajuudesta

Edellä selostetusta huolimatta irtaimen omaisuuden omistajuuden määräytyminen ei aina ole täysin yksinkertaista. Erotilanteessa, jossa puolisot ovat asuneet yhteisessä taloudessa, voi olla hankalaa erotella irtaimistoa omistuksen perusteella, koska omaisuuden omistaja ei ole välttämättä selvillä. Irtaimisto voi olla yhteisesti ostettu tai sen omistajasta on muuta epäselvyyttä tai erimielisyyttä. Omaisuuden ostanut ei välttämättä pysty enää todistamaan, että on oikea omistaja.

Avioliittolaissa säädetään aviopuolisoiden irtaimistosta epäselvissä tilanteissa. Jos puolisoiden omaisuutta eroteltaessa jonkin irtaimen esineen suhteen ei käy olosuhteista selville eikä myöskään voida näyttää, kummalle puolisolle omaisuus kuuluu tai että se on yhteistä omaisuutta, on puolisoiden katsottava saaneen sen yhteisesti yhtäläisin oikeuksin. Esimerkiksi olosuhteisiin voidaan vedota siten, että omaisuus on puolison vanhemmiltaan saama perintö tai lahja taikka että se on hankittu puolison harrastusta varten.

Avioehdolla voidaan vaikuttaa puolisoiden varallisuuden jakoon avioliiton purkautumistilanteessa, mutta sillä ei voida sopia omistajuuskysymyksistä. Jos irtaimisto on yhteisesti omistettu, tulisi puolisoiden päästä sopimukseen siitä, kummalle omaisuus menee tai voisiko omaisuuden esimerkiksi myydä, jolloin saadut varat on helpompi erotella. Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä myös pesänjakajan toimittamaan omaisuuden erottelun.

Avioehdon laatimisesta ja irtaimiston omistajuuskysymyksistä voit kysyä lisää soittamalla lakipuhelimeemme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]