Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja omaisuuden jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden jakaminen eli ositus voidaan toimittaa avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman vuoksi tai avioeroasian tultua vireille.  Avioehdolla puolisot voivat määrätä siitä, miten aviovarallisuussuhteet puretaan avioliiton päättyessä.  Avioehto voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella ja se tulee toimittaa rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon ennen avioliiton purkautumista tai avioeroasian vireille tuloa.  Avioehto voidaan tehdä myös ennen avioliiton solmimista. Avioehto voi olla sisällöltään monenlainen.  Puolisot voivat avioehdolla määrätä avio-oikeuden poistamisesta kokonaan tai osittain, sekä yksi tai molemminpuolisesti.

Avioehdon ollessa avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, avioliiton päättyessä kyseeseen tulee omaisuuden erottelu.  Omaisuuden erottelussa puolisoiden varallisuus erotetaan toisistaan, jolloin kumpikin puoliso saa itselleen kuuluvan omaisuutensa.  Yhteisesti omistettava omaisuus kuitenkin jaetaan puoliksi molempien kesken.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli avioehdolla on poistettu avio-oikeus osittain, tulee tehtäväksi sekä omaisuuden erottelu että ositus.  Avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan, eli jaetaan osapuolten kesken tasan ja avioehdolla avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus erotellaan saajille. Jos avioliitto on päättynyt eroon, se puoliso, joka omistaa enemmän suorittaa tasinkoa toiselle niin paljon, että avio-oikeuden alainen omaisuus on jaettu tasan. Jos avioliitto päättyy kuolemaan tasinkoa joutuu maksamaan vain kuolinpesä, ei leski. Yhdessä hankittu omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan puolisoiden kesken.  

Avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman vuoksi, voivat leski tai perilliset vaatia omaisuuden jakamista toimitettavaksi. On kuitenkin huomattava, että, jos vainajalla ei ole rintaperillisiä, leski perii toisenkin puolen. Avioehdolla voidaan sulkea pois tämä oikeus.  Jos taas avioliitto purkautuu avioeron johdosta, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakamista toimitettavaksi, kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa