Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus avoliitossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitossa avopuolisoille ei synny samanlaisia oikeuksia kuin avioliitossa. Oikeastaan avoliitossa avopuolisoilla ei ole juuri minkäänlaisia oikeuksia tai velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Avio-oikeus kuuluu vain avioliiton solmineiden puolisoiden oikeuksiin, eikä se tule sovellettavaksi avoliitossa. Vähintään viisi vuotta kestäneisiin avoliittoihin sekä sellaisiin, joissa avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, sovelletaan avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annettua lakia (jäljempänä avoliittolaki).

Avoliitossa avopuolisot pitävät ja hallinnoivat itse omaa omaisuuttaan. Ositusta ei myöskään toimiteta avoliiton päättyessä, vaan silloin tehdään niin kutsuttu omaisuuden erottelu. Erottelussa omaisuus jaetaan nimiperiaatteen perusteella omistajalleen kuuluvaksi. Jos omistajuutta ei pystytä näyttämään toteen, katsotaan omaisuus yhteisomistuksen alaiseksi.

Avoliiton päättyessä avopuolisoilla ei siis ole oikeutta vaatia tasinkoa entiseltä avopuolisolta. Avoliittolain mukaan avopuolisolla voi olla kuitenkin oikeus saada toiselta puolisolta hyvitystä, jos hän on yhteisen talouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan siten, että yhteistalouden purkaminen vain omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen tämän kustannuksella.

Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan avoliittolain mukaan: työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen, tai muu edellä mainittuihin verrattava toiminta. Jos kuitenkin yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteisiin nähden vähäinen, ei panoksen antaneella avopuolisolla ole oikeutta hyvitykseen.

Avio-oikeudella ei kaiken kaikkiaan ole minkäänlaista vaikutusta avoliitossa. Se tulee ainoastaan voimaan, jos avopuolisot päättävät solmia avioliiton. Kysy avoliiton oikeudellisista kysymyksistä lisää lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Omaisuuden erottelusta voidaan sopia laatimalla omaisuuden erottelukirja, mutta jos siinä ei onnistuta, voi avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten.

Varoitukset

-Oikeus vaatia hyvitystä raukeaa, jos hyvitystä ei ole vaadittu omaisuuden erottelussa eikä sitä koskevaa kannetta ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]