Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmittuaan puolisoille muodostuu avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus aktualisoituu avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Avioeroa koskevan asian tultua vireille voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden ositusta toimitettavaksi. Omaisuuden osituksessa lasketaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Varakkaampi puoliso joutuu tällöin yleensä suorittamaan vähävaraisemmalle puolisolle tasinkoa, jotta molemmat saavat jaon mukaisen avio-osansa. Avio-oikeuden alaista omaisuutta ovat lähtökohtaisesti kaikki puolison ennen avioliittoa ja sen aikana ansaittu ja saatu omaisuus, esimerkiksi lahjat, perintösaatavat ja arpajaisvoitot. Edellä selostetusta pääsäännöstä poiketen puolisot voivat määrätä avio-oikeuden laajuudesta avioehtosopimuksella eli avioehdolla.

Avioehdon laatiminen ja rekisteröiminen

Avioehto voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella. Avioehto tulee laatia ja rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa ennen avioeroasian vireille tuloa. Mikäli puolisot ovat siis päätymässä eroon, tulisi avioehto laatia viimeistään ennen kuin hakemus avioerosta toimitetaan käräjäoikeudelle. Rekisteröinti on avioehdon voimaan tulemisen edellytys. Mikäli rekisteröinti tehdään vasta avioeron tultua vireille, jää avioehto mitättömäksi.

Avioehdon sisällöstä

Avioehdolla voidaan rajoittaa tai poistaa avio-oikeus toisen tai molempien puolisoiden osalta. Avioehdolla voidaan määrätä jo olemassa olevasta omaisuudesta sekä omaisuudesta, jota puolisot tulevat myöhemmin saamaan. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolison ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Se voi myös olla joko molemminpuolinen tai yksipuolinen. Puolisot voivat myös liittää avioehtoon ehdon, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen vain, jos avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin tai toisen omaisuuteen, mikäli se on aikaisemmalla avioehdolla rajattu pois.

Muotovaatimukset ja puolison oikeustoimikelpoisuus

Avioehtoa koskevat tiukat muotovaatimukset, jotka ovat avioehdon pätevyyden edellytyksenä. Avioehto on päivättävä ja molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi. Jotta puoliso voi itse solmia avioehdon, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eli hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole esim. sairauden vuoksi rajoitettu. Puolison ollessa vajaavaltainen avioehtosopimuksen tekoon tarvitaan edunvalvojan kirjallinen suostumus. Sama koskee henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. 

Avioehdon vaikutukset avioerossa

Avioehto vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan avioeron jälkeisessä osituksessa. Avioehdolla avio-oikeuden ulkopuolelle jätettyä omaisuutta ei oteta huomioon osituksessa miltään osin. Mikäli avioehto on avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa itsellään ja tällöin toimitetaan vain omaisuuden erottelu. Jos avioehto on osittainen eli se koskee vain tiettyä omaisuutta, tulee toimitettavaksi sekä omaisuuden ositus että omaisuuden erottelu. Avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan tällöin osapuolten kesken tasan ja avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus erotellaan saajille.

Avioehdosta poikkeaminen

Avioehdon määräyksistä voidaan poiketa, jos avioehdon noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää osittain tai kokonaan huomioimatta. Avioehdon kohtuullistaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino, johon ei ryhdytä vähäisin perustein. Avioehto on osapuolia sitova oikeustoimi ja aviovarallisuussuhteet puretaan lähtökohtaisesti sen mukaisesti.

Avioehdolla puolisot voivat vaikuttaa omaisuutensa jakoon avioerossa. Avioehto olisi suositeltavaa laatia ja rekisteröidä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se olisi syytä laatia esimerkiksi jo heti kihlauksen jälkeen, mikäli puolisot tietävät ehdottomasti haluavansa sellaisen. Avioerotilanteessa puolisot voivat vielä tehdä avioehdon, mutta tällöin se olisi laadittava ja rekisteröitävä ennen virallisen avioerohakemuksen jättämistä. Avioehtoon ja sen laatimiseen liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakimiehiimme. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehto voidaan laatia myös vain avioeron varalle.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida pätevästi laatia ja rekisteröidä enää avioeron vireille tulemisen jälkeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]