Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus on puolison oikeus toisen puolison omaisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jollei muuta ole sovittu tai määrätty. Avio-oikeutta voidaan pitää eräänlaisena odotusoikeutena, sillä se ei konkretisoidu vielä avioliiton aikana, vaan vasta avioliiton purkautumisen johdosta eli avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että avioerotilanteessa kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Toisen puolison kuoltua nämä osapuolet ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset. Avio-oikeuden toteutuminen tapahtuu osituksessa, joka toimitetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Avio-oikeuden konrektisoituminen

Käytännössä avio-oikeus konkretisoituu lopulta osituslaskelman perusteella suoritetun tasingon seurauksena. Tällöin enemmän omistava puoliso joutuu suorittamaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkoa niin, että heille kummallekin tulee saman verran omaisuutta. Poikkeuksena tästä on se, että jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta ja leskellä on enemmän omaisuutta, leski saa kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tasinkoa maksava puoliso saa lähtökohtaisesti itse valita tasinkona luovutettavan omaisuuden ja hän voi maksaa tasingon rahana, joten avio-oikeus ei vaikuta itse omistussuhteisiin. Se ei ole myöskään luovutettavissa oleva oikeus, eivätkä velkojat voi siihen missään vaiheessa vedota.

Avio-oikeudesta sopiminen/määrääminen

Puolisot voivat vapaasti vaikuttaa siihen, onko heillä avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ja kuinka laaja avio-oikeus on. Avio-oikeuden poissulkeminen voi tapahtua avioehtosopimuksen nojalla tai ositussopimuksessa. Myös sivullinen voi testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällaiset määräykset ovatkin yhä suositumpia avioerojen yleistyessä. Vanhemmat määräävät monesti lapselleen suunnatun lahjoituksen tai testamentin yhteydessä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällä he haluavat varmistaa, että mahdollisen eron sattuessa omaisuus ei joudu ulkopuolisen käsiin. Puolisot voivat kuitenkin keskinäisessä suhteessaan olla noudattamatta testamentissa tai lahjakirjassa olevaa avio-oikeusmääräystä. Tällöin heidän tulee kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset velkojat.

Avioliittolain kolmas omaisuuslaji

Avio-oikeuteen liittyen on olemassa vielä sellainen omaisuuslaji, johon kuuluvat henkilökohtaiset ja luovuttamattomat oikeudet. Näillä oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tekijänoikeuksia ja lakisääteisiä sosiaaliturvaetuuksia, kuten tulevan ajan eläkettä. Ne voivat olla avio-oikeudesta vapaata tai avio-oikeuden alaista omaisuutta taikka molempia riippuen tilanteesta.

Avio-oikeuden ajallisen ulottuvuuden katkeaminen

Lähtökohtana on, että kaikki ennen avioliittoa tai sen aikana tienattu omaisuus on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole enää siihen omaisuuteen, jonka puoliso on tienannut tai saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Avioeron osalta on kuitenkin säädetty varauma. Jos puolisot eivät vie avioeroprosessia loppuun eli avioero raukeaa, eikä ositustakaan ole ehditty kyseisenä aika toimittaa, jatkuu puolisoiden avio-oikeusyhteys normaalisti. Jos ositus on kuitenkin ehditty harkinta-ajan kuluessa toimittaa ja puolisot päättävätkin jatkaa liittoa, ei heillä ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ellei avioehtosopimuksella toisin määrätä.

Avio-oikeudella tarkoitetaan puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Se tulee voimaan heti vihkimisen jälkeen ja se konkretisoituu avioliiton päättyessä joko avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta. Avio-oikeuden vaikutuksista on hyvä olla tietoinen etukäteen. Lisää avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista voit kysyä lisää lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtosopimuksen voivat puolisot tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana.

Varoitukset

-Omaisuuden tuotto on avio-oikeuden alaista omaisuuttaa riippumatta kyseisen omaisuuden avio-oikeusluonteesta, ellei toisin esimerkiksi avioehtosopimuksella määrätä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]