Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus on puolison oikeus toisen puolison omaisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jollei muuta ole sovittu tai määrätty. Avio-oikeutta voidaan pitää eräänlaisena odotusoikeutena, sillä se ei konkretisoidu vielä avioliiton aikana, vaan vasta avioliiton purkautumisen johdosta eli avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että avioerotilanteessa kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Toisen puolison kuoltua nämä osapuolet ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset. Avio-oikeuden toteutuminen tapahtuu osituksessa, joka toimitetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Käytännössä avio-oikeus konkretisoituu lopulta osituslaskelman perusteella suoritetun tasingon seurauksena. Tällöin enemmän omistava puoliso joutuu suorittamaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkoa niin, että heille kummallekin tulee saman verran omaisuutta. Poikkeuksena tästä on se, että jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta ja leskellä on enemmän omaisuutta, leski saa kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tasinkoa maksava puoliso saa itse valita tasinkona luovutettavan omaisuuden ja hän voi maksaa tasingon rahana, joten avio-oikeus ei vaikuta itse omistussuhteisiin. Se ei ole myöskään luovutettavissa oleva oikeus, eivätkä velkojat voi siihen missään vaiheessa vedota.

Puolisot voivat vapaasti vaikuttaa siihen, onko heillä avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ja kuinka laaja avio-oikeus on. Avio-oikeuden poissulkeminen voi tapahtua avioehtosopimuksen nojalla tai ositussopimuksessa. Myös sivullinen voi testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällaiset määräykset ovatkin yhä suositumpia avioerojen yleistyessä. Vanhemmat määräävät monesti lapselleen suunnatun lahjoituksen tai testamentin yhteydessä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällä he haluavat varmistaa, että mahdollisen eron sattuessa omaisuus ei joudu ulkopuolisen käsiin. Puolisot voivat kuitenkin keskinäisessä suhteessaan olla noudattamatta testamentissa tai lahjakirjassa olevaa avio-oikeusmääräystä. Tällöin heidän tulee kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset velkojat.

Avio-oikeuteen liittyen on olemassa vielä sellainen omaisuuslaji, johon kuuluvat henkilökohtaiset ja luovuttamattomat oikeudet. Näillä oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tekijänoikeuksia ja lakisääteisiä sosiaaliturvaetuuksia, kuten tulevan ajan eläkettä. Ne voivat olla avio-oikeudesta vapaata tai avio-oikeuden alaista omaisuutta taikka molempia riippuen tilanteesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa