Minilex - Lakipuhelin

Ositus ja avioehto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Avio-oikeus tarkoittaa kummankin osapuolen oikeutta puoleen määrään pariskunnan yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avio-oikeuden laskemiseksi erotilanteessa on toimitettava ositus. Osituksessa lasketaan yhteen puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja jaetaan se kahteen osaan. Tämän jälkeen laskelman perusteella varakkaamman puolison on maksettava vähävaraisemmalle puolisolleen tasinkona sellainen summa, että omaisuus menee tasan. Avio-oikeus ei kuitenkaan koske sellaista omaisuutta, jonka osalta puolisoiden välillä on avioehto.

Avioehto on sopimus, jossa aviopari sopii, että toisella tai kummallakaan heistä ei ole oikeutta toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä. Avioehto voi koskea puolison koko omaisuutta tai ainoastaan osaa siitä. Jos puolioilla on avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto, ei varsinaista omaisuuden ositusta toimiteta. Sen sijaan aviopuolisot erottelevat omaisuutensa sen mukaan, mikä kuuluu kullekin heistä. Koska kumallakin on oikeus vain omaan omaisuutensa, ei tilanteessa ole tarvetta laskea yhteen omaisuuden kokonaissäästöä ja jakaa sitä kahteen osaan. 

Ositus toimitetaan normaalisti, kun avioehto koskee vain osaa jommankumman puolison omaisuudesta. Avio-oikeuden ulkopuolelle rajattuja omaisuuseriä ei huomioida yhteenlaskutoimituksessa, mutta loput omaisuudesta on ositettava. Toisella puolisoista voi olla esimerkiksi avio-oikeudesta vapaa kesämökki, jonka arvoa ei näin ollen lasketa osaksi puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöä. Muu omaisuus sen sijaan on normaalisti osituksen kohteena.

Myös sellainen tilanne on mahdollinen, että vain toisella puolisoista on avio-oikeus toisen omaisuuteen ja toisella ei. Tällaisessa tilanteessa ositus on toimitettava. Omaisuuden säästöksi lasketaan kuitenkin vain sen puolison omaisuus, jota kohtaan toisella on avio-oikeus. Oikeustila voisi johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen, jos toinen puolisoista saisi koko oman, avio-oikeudesta vapaan omaisuutensa lisäksi vielä puolet toisen puolison omaisuudesta. Tämän vuoksi ositusta on mahdollista sovitella, jos tietyt tarkemmat kriteerit täyttyvät.

Aina ei ole selvää, mikä omaisuus otetaan osituksen piiriin ja kuinka avioehto huomioidaan kyseisessä toimituksessa. Lakimieheltä kannattaa varmistaa se, kuinka ositus toimitetaan tai voiko yksittäistapauksessa olla mahdollista soveltaa osituksen sovittelua koskevia säännöksiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]