Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden katkeaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeudella tarkoitetaan puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Puhuminen avio-oikeudesta on tarkoituksenmukaista vain, jos se liittyy avioliittolain soveltamiseen. Siinä kontekstissa avio-oikeus on tärkeä oikeus, sillä sen nojalla omaisuuden osituksessa leski ja kuolleen puolison perilliset taikka kumpikin puoliso saavat puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Näin merkittävää oikeutta on mahdollista kuitenkin rajata puolisoiden välisellä sopimuksella eli avioehtosopimuksella.

Avio-oikeuden oikeusvaikutukset alkavat vihkimisestä. Avio-oikeus vaikuttaa ikään kuin taannehtivasti, sillä se koskee kaikkea omaisuutta riippumatta siitä, milloin ja millä tavalla puolisot ovat sen ennen avioliittoa tai sen aikana saaneet taikka hankkineet. Tällöin jos puoliso on hankkinut itselleen auton ennen avioliittoa, vihkimisen oikeusvaikutuksena auto tulee avio-oikeuden piiriin. Kuitenkin, jos puoliso on saanut omaisuuden lahjalla tai perintönä taikka testamentilla määräyksellä, jonka mukaan saajan puolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen, omaisuus ei kuulu avio-oikeuden piiriin.

Vaikka avio-oikeuden vaikutus ulottuu laajalle, se voi kuitenkin katketa. Hetkeä, jolloin avio-oikeusyhteys puolisoiden välillä katkeaa, kutsutaan ositusperusteeksi. Ositusperusteen syntyhetki puolestaan määrittää sen, mitä omaisuutta kuuluu ositettavaan omaisuuteen. Lisäksi ositettava omaisuus arvostetaan ositusperusteen syntyhetken mukaan.

Ositusperusteen johdosta avio-oikeusyhteys siis katkeaa. Ositusperusteita ovat puolison kuolinhetki sekä avioerohakemuksen vireilletulon hetki. Avio-oikeusyhteyden katkeamishetken oikeusvaikutuksena on, että tämän ajankohdan jälkeen puolison tai muun osapuolen saama omaisuus ei enää kuulu avio-oikeuden alaisuuteen. Siten, jos puoliso avioerohakemuksen vireilletulon jälkeen ostaa itselleen asunnon, tämä asunto ei kuulu ositettavaan omaisuuteen toisin kuin hänen autonsa, jonka hän oli ostanut ennen avioerohakemuksen vireilletuloa. Jos puolisoiden avioero-asia raukeaa muun muassa sen vuoksi, että kumpikaan osapuolista ei harkinta-ajan umpeen kuluttua vaadi avioeroa laissa säädetyn kuuden kuukauden kuluessa, avio-oikeusyhteys jatkuu aivan normaaliin tapaan. Vireille tulleella ja sittemmin rauenneella avioerolla ei siten ole vaikutusta avio-oikeussuhteeseen, jos puolisot eivät toimita omaisuuden ositusta.

Puolisot voivat niin halutessaan kuitenkin toimittaa omaisuuden osituksen heti sen jälkeen, kun avioero on tullut vireille eli jo ennen lopullista avioeropäätöstä. Ositus voidaan toimittaa joko sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Riippumatta osituksen toimittamistavasta osituksella on avio-oikeusyhteyden katkaisuvaikutus. Kun ositus on toimitettu, puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, elleivät puolisot osituksen jälkeen avioehtosopimuksella toisin määrää. Tällöin avio-oikeusyhteys ei kuitenkaan palaa ennalleen, jos puolisot eivät vaadikaan avioeroa harkinta-ajan jälkeen.

Jos ositusperusteena on vastaavasti toisen puolison kuolema, puolison kuoleman jälkeen lesken saamat ansiot ovat aina avio-oikeudesta vapaita. Ansioina pidetään ositusperusteen syntyhetken jälkeen ennen ositusta ansaittua palkkatuloa, elinkeino-omaisuuden tuottoa ja arpajaisvoittoa, jos arpa on ostettu avio-oikeusyhteyden katkeamisen jälkeen.

Ositusperuste pysyy ennallaan tilanteessa, jossa avioliiton purkautumisperuste muuttuu avioerosta kuolemaksi sen vuoksi, että toinen puoliso kuolee avioeron vireillä ollessa. Avioeron vireilletuloa koskeva hetki määrää tässäkin tapauksessa sen, mitä omaisuutta on pidettävä avio-oikeuden alaisena. Välitila avioeron vireilletulohetkestä puolison kuolemaan vaikuttaa kuitenkin siihen, mitä omaisuutta kuuluu ositusta toimitettaessa ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Jos ensiksi kuollut puoliso sai avioeron vireilletulon jälkeen omaisuutta perintönä, testamenttina tai lahjaksi tai sai tuona aikana ansiotuloa, on tällainen ennen puolison kuolemaa kertynyt omaisuus suoraan lain nojalla avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, eikä se tule normaalisti osituksen piiriin.

Lakimiehemme kertovat lisää avio-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]