Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti puolisoilla on avioliittolain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus koskee sekä ennen avioliittoa, että sen aikana hankittua omaisuutta. Tästä lähtökohdasta on kuitenkin mahdollista poiketa puolisoiden välisin sopimuksin eli avioehtosopimuksella tai sivullisen antamalla määräyksellä.

Puolisot voivat ensinnäkin keskenään avioehtosopimuksella sopia, että heidän kaikki omaisuutensa tai vain tietty osuus siitä jää avio-oikeuden ulkopuolelle. He voivat esimerkiksi sopia, että kunkin puolison ennen avioliittoa saama omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Kolmannen tahon antamalla avio-oikeusmääräyksellä voidaan myös vaikuttaa siihen, että puolisoiden omaisuutta jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Esimerkiksi puolisoiden perintönä tai lahjana saama omaisuus voi jäädä avio-oikeuden ulkopuolelle, jos perinnön tai lahjan antaja on näin määrännyt. Avioehtosopimuksella tai avio-oikeusmääräyksellä tehty avio-oikeuden poissulkeminen koskee lain mukaan myös tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta.

Avioliittolaissa on myös säännöksiä siitä, milloin omaisuus automaattisesti jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Kun avioliitto on purkautunut avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta, avio-oikeuden ulkopuolelle jää omaisuus, jonka eloonjäänyt puoliso on tämän jälkeen ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla. Avioerotilanteen osalta on kuitenkin säädetty varauma: jos puolisot eivät viekään avioeroa loppuun vuoden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta (eli avioero lopulta raukeaa) eikä ositustakaan ole tänä aikana toimitettu, jatkuu avio-oikeus toisen omaisuuteen normaalisti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Osituksessa puolisolla on lisäksi avioliittolain mukaan oikeus erottaa itselleen päältäpäin hänelle kuuluvia vaatteita ja muita esineitä, jotka ovat yksinomaan tarkoitettu hänen henkilökohtaista käyttöään varten. Tällaista omaisuutta ei saa erottaa kuitenkaan enempää, kuin puolisoiden olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena.

Kysy omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle määräytymisestä lisää lakimiehiltämme.

Vinkit

-Avio-oikeuden alaista omaisuutta voidaan määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle myös osituksen sovittelussa.

Varoitukset

-Puolisoiden omaisuuden tuotto kuuluu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kyseisen omaisuuden avio-oikeusluonteesta riippumatta, ellei toisin avioehtosopimuksessa taikka esimerkiksi testamentissa tai lahjakirjassa nimenomaisesti määrätä siitä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa