Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus totaalisena, osittaisena tai yksipuolisena

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avioehtosopimuksella voidaan määrätä puolisoiden avio-oikeuden laajuudesta useammalla tavalla. Avioehtosopimukseen voidaan ottaa määräys, jonka mukaan kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, joka toisella on avioliittoon mentäessä tai jonka hän myöhemmin saa. Tällainen avioehto on avio-oikeuden totaalisesti poissulkeva, jolloin kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen – ei nykyiseen eikä tulevaan.

Puolisot voivat sopia avioehtosopimuksessa niinkin, että avio-oikeutta ei ole johonkin tiettyyn toisen omaisuuteen. Esimerkiksi ennen avioliittoa ansaittu omaisuus saatetaan jättää avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällöin kyseessä on osittainen avioehto. Yksipuolisella avioehdolla tarkoitetaan puolestaan sopimusta, jossa ainoastaan toisen puolison avio-oikeus suljetaan pois. Tällöin toisella puolisolla on avio-oikeus kaikkeen puolison omaisuuteen, kun taas toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn puolison omaisuuteen. Avioehtosopimukseen on sallittua liittää myös ilmoitus puolison toiselle puolisolle antamasta lahjasta.

Jos puolisot haluavat palauttaa aiemmin avioehdolla poissuljetun avio-oikeuden toistensa omaisuuteen, heillä on siihen oikeus. Tällainenkin uusi avioehtosopimus tulee tehdä avioehdon muodossa. Näin uusi avioehto kumoaa aiemmin tehdyn avioehtosopimuksen.

Kun avioehtosopimus on tehty, se on lähtökohtaisesti voimassa sekä avioeron että puolison kuoleman johdosta päättyneen avioliiton jälkeen. Oikeuskäytännössä omaksutun kannanoton mukaan avioehtoon voidaan kuitenkin liittää ehto, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ainoastaan silloin, kun avioliitto purkautuu avioeron johdosta. On epäselvää, voidaanko vastaavanlaista ehtoa tehdä koskemaan vain sellaista avioliiton purkautumista, joka johtuu toisen puolison kuolemasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »