Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden ulottuvuudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeudella tarkoitetaan aviopuolison oikeutta toisen aviopuolison omaisuuteen. Oikeus on molemminpuolinen, eli aviopuolisoilla on siten oikeus toistensa omaisuuteen.

Avio-oikeuden vaikutukset alkavat vihkimisestä. Avio-oikeudella on eräänlainen taannehtiva vaikutus siten, että se koskee kaikkea omaisuutta riippumatta siitä, milloin ja millä tavalla omaisuus on tullut puolisolle (ellei avio-oikeutta ole rajoitettu avioehtosopimuksella tai niin sanotulla vapaaomaisuusmääräyksellä. Lisäksi lesken perintönä, testamenttina tai lahjana saama omaisuus ei kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen). Avioliittoihin kuuluu Suomessa myös niin sanottu omaisuuden erillisyyden periaate, jonka mukaan puolisoiden omaisuus kuuluu sille puolisolle, joka sen omistaa. Eikö kyseessä ole suuri ristiriita? Ei ole, sillä avioliiton aikana puolison omistama omaisuus on hänen omaansa, mutta avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, avio-oikeus konkretisoituu. Tällöin avio-oikeuden piiriin tulee toiselle puolisolle kuuluvaa omaisuutta.

Tällaista avio-oikeusyhteyden katkeamishetkeä kutsutaan ositusperusteen syntyhetkeksi. Ositusperusteen syntyhetki määrittää sen, mitä omaisuutta katsotaan kuuluvan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen ja siten ositettavaan omaisuuteen. Ositusperusteena voi siis olla toisen puolison kuolema tai avioeron vireilletulohetki. Jos puoliso on saanut omaisuutta tämän ajankohdan jälkeen, tämä omaisuus ei ole avio-oikeuden alaista, sillä avio-oikeusyhteyshän on katkennut. Mikäli puolisoiden avioerohakemus raukeaa syystä tai toisesta, avio-oikeusyhteys jatkuu tämän jälkeen normaalisti. Vireille tulleella ja sittemmin rauenneella avioerolla ei siten ole vaikutusta avio-oikeuteen, elleivät puolisot ole toimittaneet omaisuuden ositusta. Kun ositus on toimitettu, puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Jos puolisot päättävät jatkaa yhteiselämää, avioehtosopimusta tekemättä, heidän osituksessa saama omaisuus voi joko lisääntyä tai vähentyä. Jos avioliitto taas myöhemmin purkautuu lopullisesti, puolisoiden välillä on toimitettava omaisuuden erottelu. Tällöin molemmat puolison pitävät oman, osituksessa saadun omaisuutensa.

Ositusperuste pysyy ennallaan, vaikka avioliiton purkautumisperuste muuttuisikin esimerkiksi siitä syystä, että puoliso kuolee avioeron ollessa vireillä. Tällöin avioeron vireilletulohetki määrittää sen, mitä omaisuutta kuuluu avio-oikeuden alaan. Jos kuitenkin ositus on tällöin toimittamatta puolison kuollessa, leskellä on oikeus olla luovuttamatta tasinkoa avio-oikeuden nojalla ensiksi kuolleen puolison perillisille. Siten, jos puoliso on avioeron vireilletulon ja kuoleman välillä saanut omaisuutta, tällainen omaisuus ei kuulu avio-oikeuden alaan.

Lakimiehemme kertovat lisää avio-oikeuden ulottuvuuksista ja määräytymisperusteista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]