Minilex - Lakipuhelin

Avioehto erotessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoiden erotessa toimitetaan jommankumman puolison vaatimuksesta omaisuuden ositus. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Varakkaampi puoliso joutuu tällöin yleensä suorittamaan vähävaraisemmalle puolisolle tasinkoa, jotta toinenkin saa jaon mukaisen avio-osansa. Avio-oikeuden alaista omaisuutta ovat lähtökohtaisesti kaikki puolison ennen avioliittoa ja sen aikana ansaittu ja saatu omaisuus, esimerkiksi lahjat, perintösaatavat ja arpajaisvoitot. Edellä mainitusta lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli puolisot ovat laatineen keskenään avioehtosopimuksen eli avioehdon.

Avioehdon laatiminen ja rekisteröiminen

Avioehto voidaan laatia ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Mikäli aviopari on päätymässä eroon, tulisi avioehto laatia viimeistään ennen kuin hakemus avioerosta toimitetaan käräjäoikeudelle. Jos siis avioeron kuuden kuukauden harkinta-aika on jo kerennyt alkaa, ei avioehtoa voida enää tehdä niin että siitä tulisi sitova sopimus osapuolten välillä. Avioehto on lisäksi rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon, jotta se tulisi voimaan. Rekisteröinti on myös tehtävä ennen avioerohakemuksen toimittamista. Jos rekisteröinti tehdään vasta avioeron tultua vireille, jää avioehto mitättömäksi, vaikka se olisikin pätevästi laadittu avioliiton aikana.

Avioehdon sisällöstä

Avioehdolla puolisot voivat määrätä avio-oikeuden laajuudesta. Avioehdolla voidaan määrätä avio-oikeuden poistamisesta kokonaan tai osittain. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolison ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Se voi myös olla joko molemminpuolinen tai yksipuolinen. Avioehdossa voidaan myös sopia, että avio-oikeus kummankin omaisuuteen poistuu ainoastaan silloin, jos avioliitto päättyy eroon. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin tai toisen omaisuuteen, mikäli se on aikaisemmalla avioehdolla rajattu pois.

Muotovaatimukset ja puolison oikeustoimikelpoisuus

Avioehtoa koskevat tiukat muotovaatimukset, jotka ovat avioehdon pätevyyden edellytyksenä. Avioehto on päivättävä ja molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi. Jotta puoliso voi itse solmia avioehdon, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eli hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole esimerkiksi sairauden vuoksi rajoitettu. Puolison ollessa vajaavaltainen avioehtosopimuksen tekoon tarvitaan edunvalvojan kirjallinen suostumus. Sama koskee henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajattu.

Avioehdon vaikutukset avioerossa

Avioeron tultua vireille omaisuuden ositus toimitetaan sen mukaan, mitä puolisot ovat avioehdossa määränneet. Jos avioehto on avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, kumpikin puoliso pitää avioerossa oman omaisuutensa. Tällöin suoritetaan omaisuuden erottelu, jossa puolisoiden varallisuudet erotetaan toisistaan. Jos avioehdolla on rajattu avio-oikeutta vain tietyn omaisuuden osalta, jaetaan osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus osapuolten kesken tasan ja avio-oikeuden ulkopuolelle rajattu omaisuus erotellaan saajilleen.

Avioehdosta poikkeaminen

Avioehdosta voidaan poiketa, mikäli se johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää osittain tai kokonaan huomioimatta. Avioehdon kohtuullistaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino, johon ei ryhdytä vähäisin perustein. Avioehto on osapuolia sitova oikeustoimi ja aviovarallisuussuhteet puretaan lähtökohtaisesti sen mukaisesti.

Tekemällä avioehdon hyvissä ajoin, vältetään ne tilanteet, joissa sopimuksen tekeminen olisi jo auttamatta myöhäistä. Avioehto olisi siis syytä laatia esimerkiksi jo heti kihlauksen jälkeen, mikäli puolisot tietävät, että he haluavat kyseisen sopimuksen saattaa voimaan. Erotessaankin puolisot voivat vielä tehdä avioehdon, mutta tällöin se olisi laadittava ja rekisteröitävä ennen virallisen avioerohakemuksen jättämistä. Avioehtoon ja sen laatimiseen liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakimiehiimme. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehto voidaan laatia myös vain avioeron varalle.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida enää laatia ja rekisteröidä sen jälkeen, kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle.

-Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä ei ole tutkia avioehdon lainmukaisuutta sen rekisteröintivaiheessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]