Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa avioliitto rakentuu hyvin pitkälle omaisuuden erillisyyden periaatteelle. Se omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Tämä koskee myös sitä omaisuutta, jonka hän avioliiton aikana saa. Sama sääntö koskee myös velkoja. Mutta saako puoliso vapaasti määrätä omasta omaisuudestaan avioliitossa?

Jotta voidaan määrittää, mistä omaisuudesta puolisolla on oikeus määrätä (esimerkiksi myydä esine), on selvitettävä mikä on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeudella tarkoitetaan oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti myös kyseisen omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Kysymys on surrogaattiperiaatteesta eli sijaantuloperiaatteesta. Sen mukaan ne säännökset, jotka koskevat tiettyä omaisuutta, koskevat myös sen sijaan tullutta omaisuutta. Jos puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja toinen puoliso myy esimerkiksi omistamansa henkilöauton, on siitä saatu kauppahinta avio-oikeuden alaista omaisuutta

Avioliitto ei rajoita puolison oikeutta tehdä sopimuksia, ellei laissa ole nimenomaisesti toisin säädetty. Puolisoiden sopimusvapaus ei kuitenkaan ole täysin ehdotonta niin puolisoiden suhteessa toisiinsa kuin puolisoiden suhteessa ulkopuolisiin nähden. Avioliittolaki osoittaa, että lakiin sisältyy huomattava määrä yksityiskohtaisia säännöksiä, joiden johdosta aviopuolison asema omistajana ja sopimuskumppanina on hyvin paljon toisenlainen kuin naimattoman henkilön. Lakiin sisältyy muun muassa määräyksiä, joiden perusteella omistaja-puoliso ei saa myydä oman harkintansa mukaan tietynlaista omaisuuttaan. Hän ei saa myöskään toisen puolison oikeutta loukaten käyttää avio-oikeuden alaista omaisuuttaan avio-oikeudesta vapaan omaisuutensa parantamiseen eikä hoitaa huolimattomasti taloudellisia asioitaan. Hän ei lisäksi voi aina täysin sitovin vaikutuksin lahjoittaa omaisuuttaan sivulliselle.

Vallinnanrajoituksista

Vallinnanrajoitukset tiettyihin omaisuuskohteisiin pätevät avioliitossa riippumatta siitä, onko puolisoilla avio-oikeutta toistensa omaisuuteen vai ei. Avio-oikeuden alaista omaisuutta myytäessä vallinanrajoitukset on syytä ottaa huomioon erityisesti silloin, kun on kysymys perheen yhteisenä kotina käytetystä asunnosta, yhteisessä käytössä olevasta asuntoirtaimistosta taikka toisen puolison työvälineistä. Tällöin omaisuuden myymiseen tarvitaan toisen puolison suostumus. Tätä suostumusta voidaan kutsua vallintasuostumukseksi. Vallintasuostumus on siis puolison omistaja- tai haltijapuolisolle antama lupa, jonka mukaan omistaja tai vuokraoikeuden haltija saa määrätä oikeusasemastaan.

A) Kiinteä omaisuus

Puolisoiden yhteisenä kotina käytettäväksi tarkoitetun kiinteistön luovuttamiseen tarvitaan käytännössä aina toisen puolison kirjallinen vallintasuostumus. Poikkeuksena on kuitenkin panttaaminen, jos se ei edellytä kiinteistön hallinnan siirtämistä. Kun kiinteistön omistajapuoliso haluaa myydä kiinteistönsä, hän tavallisesti solmii toimeksiantosopimuksen kiinteistönvälittäjän kanssa. Usein välittäjät vaativat vallintasuostumuksen jo tähän sopimukseen tai se pyydetään erillisellä asiakirjalla. Lisäksi suostumus merkitään toistamiseen kohteesta laadittavaan kiinteistön kauppakirjaan. Kiinteistönvälittäjät pyytävät vallintasuostumuksen yleensä myös silloin, kun kiinteistö ei ole varsinaisesti vallinnanrajoituksen kohteena olevaa omaisuutta.

Vallintasuostumuslauseke voisi kiinteän omaisuuden osalta näyttää esimerkiksi seuraavalta:

”Tällä asiakirjalla annan suostumukseni siihen, että aviopuolisoni A saa myydä kunnassa X omistamansa tilan Y myyjän ja ostajan välillä sovittavasta hinnasta.”

Suostumuksen tulisi lain mukaan olla kirjallisesti tehty, päivätty, suostumuksen antavan puolison allekirjoittama sekä kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Jos puoliso ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa kiinteistön, joka oli tarkoitettu käytettäväksi perheen yhteisenä kotina, voi loukattu puoliso nostaa asiasta kanteen ja vaatia kaupan julistamista pätemättömäksi. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun loukattu puoliso on saanut tiedon kyseisen kiinteistön luovutuksesta.

B) Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden vallinnanrajoitusten osalta esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi puolison omistama tietokone, mutta jota toinen puoliso käyttää työhönsä. Tällaisen myymiseen tarvitaan toisen puolison suostumus, sillä tietokone katsotaan toisen puolison käytettävänä olevaksi tarpeelliseksi työvälineeksi. Vapaasti ei voida myydä myöskään osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan puolisoiden yhteisenä kotina yksinomaan ja pääasiallisesti käytettyä asuntoa. Lisäksi yhteisessä käytössä olevaa asuntoirtaimistoa taikka toisen puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten olevia tavaroita ei saa luovuttaa ilman toisen puolison lupaa. Puoliso saa kuitenkin puolisoaan kuulematta pantata arvopaperin, joka oikeuttaa yhteisenä kotina käytetyn asunnon hallintaan.

Puoliso, jonka suostumusta ei ole hankittu tällaisen irtaimen omaisuuden luovuttamiseen tai hallinnan siirtoon, voi kolmen kuukauden kuluessa nostaa kanteen kaupan tai muun luovutuksen julistamiseksi pätemättömäksi. Kolmen kuukauden määräaika lasketaan siitä, kun loukattu puoliso on saanut tiedon luvattomasta luovutuksesta.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden myynti ei periaatteessa vaikuta avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön, koska omaisuudesta saatu kauppahinta tulee omaisuuden tilalle. Vallinnanrajoitukset ovat oma monitahoinen alueensa ja vaikka ne eivät kosketa pelkästään avio-oikeuden alaista omaisuutta, ovat ne tärkeitä ottaa huomioon mitä tahansa yhteisessä käytössä olevaa arvokasta omaisuutta myytäessä. Ne ovat siis täten otettava huomioon myös avio-oikeuden alaista omaisuutta myytäessä. Asiantuntevat lakimiehemme auttavat avio-oikeuden alaiseen omaisuuden myyntiin ja vallinnarajoituksiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Myös irtaimen omaisuuden osalta vallintasuostumus on suositeltavaa antaa kirjallisena.

Varoitukset

-Avioehdolla ei voida poistaa vallinanrajoituksia, koska ne ovat avio-oikeudesta riippumattomia.

-Kiinteistön myynti ilman vallintasuostumusta voi tulla päteväksi, jos saannolle on myönnetty lainhuuto ja eikä ostaja saannon tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, että myyjä-puolisolla ei ollut oikeutta luovuttaa kyseistä kiinteistöä.

-Irtaimen omaisuuden myynti ilman vallintasuostumusta voi tulla päteväksi, jos ostaja on saanut kyseisen omaisuuden hallintaansa ja hallinnan saadessaan hänellä on ollut perusteltua aihetta olettaa, että a) toinen puoliso oli antanut suostumuksen kauppaan tai hyväksynyt sen, b) myyjä-puolisolla oli ollut lakiin perustuva oikeus määrätä omaisuudesta ilman toisen puolison suostumusta (ei koske yhteisenä kotina käytettyä asuntoa), tai c) kyseessä ei ollut ollut vallinanrajoitusten piiriin kuuluva omaisuus.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]