Minilex - Lakipuhelin

Avioehto avioliiton aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmittuaan puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus muodostuu puolisoiden välille heti vihkimisen jälkeen ja avioliiton jatkuessa normaalisti sillä ei ole varsinaista vaikutusta puolisoiden välillä. Avio-oikeus aktualisoituu avioliiton purkautumisen johdosta suoritettavassa omaisuuden osituksessa, jossa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Puolisot voivat kuitenkin laatia halutessaan avioehtosopimuksen eli avioehdon, jonka avulla he voivat muuttaa edellä selostettua perusolettamaa valitsemallaan tavalla. Avioehto laaditaan usein ennen avioliittoa, mutta se voidaan myös tehdä milloin tahansa avioliiton aikana. Avioliiton purkauduttua sitä ei voida enää laatia.

Avioehdon laatiminen

Avioehdossa voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois puolisoiden väliltä tai vain osittain. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolisoiden ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Avioehto voidaan solmia myös yksipuoliseksi, eli toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen. Esimerkiksi voidaan sopia, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison perintösaataviin. Avioehtoon on mahdollista myös liittää ehto, jonka mukaan avio-oikeus suljetaan pois vain siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Täten puolisolla säilyy avio-oikeus toisen omaisuuteen, jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin omaisuuteen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun avioero on rauennut, mutta ositus oli jo ehditty prosessin aikana toimittaa ja puolisot haluavat palauttaa avio-oikeusyhteyden välilleen.

Avioehdon muotovaatimukset

Ollakseen pätevä avioehdon tulee olla kirjallinen, päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtoa, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyntä. 

Avioehdon rekisteröiminen

Avioehto tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jotta se tulee voimaan. Virasto ei tarkasta avioehdon pätevyyttä sitä rekisteröitäessä, vaan aviopuolisoiden tulee pitää huoli muotovaatimusten täyttymisestä. Avioehto voidaan rekisteröidä milloin tahansa avioliiton aikana. Se ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty virastoon avioliiton purkauduttua toisen puolison kuolemaan tai kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Ilmoitus avioehdon rekisteröimisestä on tehtävä kirjallisesti. Rekisteröinti-ilmoituksen voi tehdä kumpi tahansa puolisoista tai kihlakumppaneista toista kuulematta. Ilmoitukseen on liitettävä alkuperäinen kappale avioehtosopimuksesta. Avioehdon rekisteröinti voidaan suorittaa missä tahansa virastossa puolisoiden asuin- ja kotipaikkakunnasta riippumatta.

Kuten avio-oikeudella, myöskään avioehdolla ei ole varsinaisia vaikutuksia avioliiton aikana, vaan sen vaikutukset konkretisoituvat avioliiton purkautuessa joko toisen puolison kuoleman tai avioeron vireille tulemisen myötä. Jos puolisot ovat laatineet avio-oikeuden kokonaan poissulkevan avioehdon, suoritetaan avioliiton päättyessä omaisuuden erottelu osituksen sijaan. Avioehtosopimus voi osoittautua tilanteesta riippuen monimutkaiseksi sopimukseksi laatia, ja silloin olisi syytä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta sopimus saadaan laadittua molempien osapuolten tavoitteiden mukaisesti. Avioehtosopimuksen laatimiseen liittyvistä asioista voit kysyä lisää lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtoa voidaan muuttaa laatimalla uusi avioehto, joka on myös laadittava ja rekisteröitävä viimeistään avioliiton aikana.

-Avioehtoon on mahdollista sisällyttää myös ilmoitus puolison toiselle puolisolle antamasta lahjasta.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida pätevästi laatia ja rekisteröidä enää avioliiton purkauduttua.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]