Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimuksen tekeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehtosopimuksen tekee nykyään noin 1/3 aviopareista. Avioehtosopimuksen tekeminen on yleistymään päin ja jokaisen naimisiin aikovan kannattaa ainakin pohtia avioehdon tarpeellisuutta omalla kohdallaan. Avioehtosopimuksen avulla puolisot voivat sopia sitovasti, että parisuhteen päättyessä omaisuus jaetaan muutoin kuin avioliittolain mukaisesti. Avioehdolla pari voi siis sopia, että osa tai koko omaisuus on avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta, eikä siis tule huomioitavaksi osituksen yhteydessä. Avioehtosopimuksen voi tehdä jo ennen avioliittoa, mutta on täysin mahdollista laatia sopimus parisuhteen aikanakin.

Avioehtosopimuksella voidaan sulkea avio-oikeus pois joko osittain tai kokonaan. Sopimus voi olla yksipuolinen tai molemminpuolinen. Mahdollista on myös lisätä avioehtosopimukseen määräyksiä, jotka palauttavat puolison avio-oikeuden omaisuuteen, joka on rajattu aikaisemmassa avioehtosopimuksessa avio-oikeuden ulkopuolelle. Sopimukseen voi sisällyttää siis hyvin monimuotoisia määräyksiä. Avioehtosopimusta laatiessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa puolisoiden omaisuuteen, puolisoiden mahdolliseen tulevaan omaisuuteen, perintöihin tai lahjoihin sekä esimerkiksi yritysomaisuuteen. Avioehtosopimuksessa on mahdollista rajata avio-oikeuden ulkopuolelle tietyt omaisuuserät, esimerkiksi ennen avioliittoa hankittu omaisuus tai tuleva perintö.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Sopimus tulee laatia tarkasti muotovaatimusten mukaisesti tai sopimus on pätemätön. Avioehtosopimus tulee olla kirjallisesti tehty, päivätty ja allekirjoitettu asiakirja. Sopimuksen tulee lisäksi olla kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama. Avioehtosopimus tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa, jotta se tulee voimaan. Oikeansisältöisen sopimuksen saavuttamiseksi voi olla järkevää pyytää lakimieheltä apua sopimuksen laatimisessa, sillä puolisoiden muotoilema sopimus saattaa muodostua melko monimutkaiseksikin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa