Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoituksen yhtenä päätarkoituksena on selvittää kuolinpesä perinnönjakokelpoiseksi. Perunkirjoituksessa tarvittavia keskeisiä asiakirjoja ovat muun muassa vainajan ja pesän varoja ja velkoja todentavat asiakirjat, mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus.  Avioehto tarkoittaa aviopuolisoiden laatimaa avio-oikeuden osittain tai kokonaan poissulkevaa sopimusta. Avioehtosopimus on esitettävä perunkirjoituksessa sen vuoksi, että ositus voidaan suorittaa oikein ja niin kuin puolisot ovat molempien eläessä tarkoittaneet.

Ositus tarkoittaa toimenpidettä, jossa lasketaan ensin aviopuolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästö. Säästö jaetaan kahteen yhtä suureen osaan ja tosiasiallisesti enemmän omistava puoliso maksaa tasinkona vaadittavan erotuksen vähävaraisemmalle puolisolleen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että leski todetaan perunkirjoituksessa varakkaammaksi kuin perinnönjättäjä, ei lesken tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesän hyväksi. Kaikki omaisuus, jota avioehdossa ei ole mainittu, otetaan osituksen kohteeksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Avioehtosopimus voi olla myös täydellinen, jolloin puolisot ovat poissulkeneet kokonaan oikeutensa toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä. Tällöin osituksen sijasta perunkirjoituksessa toimitetaan omaisuuden erottelu. Erottelussa vainajan omaisuus ainoastaan erotetaan lesken omaisuudesta, jotta saadaan selville perinnön suuruus.

Avioehdon huomioon ottaminen perunkirjoituksessa on hyvin tärkeää, jotta yhden tai useamman perillisen perintöosat voidaan laskea oikein. Aviopuolisoiden on kuitenkin jo avioehtoa laatiessaan hyvä muistaa, että avioehto huomioidaan ainoastaan osituksessa, eikä sillä ole vaikutusta lesken mahdolliseen perintöoikeuteen. Perinnönjakoon on mahdollista vaikuttaa ainoastaan testamentilla. Lakimieheen kannattaa olla yhteydessä, mikäli avioehdon tulkinta perunkirjoituksessa aiheuttaa epäselvyyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa