Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus lahjaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeus tarkoittaa aviopuolison oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeuden alaisuuteen kuuluva omaisuus nousee usein kysymykseksi avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Tällöin suoritettavassa osituksessa kummallekin puolisolle kuuluu puolet heidän omaisuutensa säästöstä. Lähtökohtaisesti avio-oikeus kohdistuu kaikkeen toisen puolison omaisuuteen. Näin ollen myös puolison avioliiton aikana tai sitä ennen sivulliselta saama lahja on ilman erillistä määräystä avio-oikeuden alaista omaisuutta. Lahja tarkoittaa yksipuolista ja vastikkeetonta lahjanantajan tahdonilmaisua, jonka perusteella oikeussuhde suhteessa lahjansaajaan syntyy. Avioehto tai avio-oikeusmääräys lahjakirjassa voi sulkea pois toisen puolison oikeuden lahjana saatuun omaisuuteen. 

Aviopuolisot voivat halutessaan sopia avio-oikeuden rajoittamisesta avioehdolla. Avio-oikeus on kyseisellä sopimuksella mahdollista sulkea pois kokonaan tai osittain taikka vain toisen puolison osalta. Jos avio-oikeus on suljettu kokonaan pois, kummallakaan ei ole oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen. Toisen puolison saaman lahjan osalta aviopuolisot voisivat sopia, että kummallakaan ei ole oikeutta toisen lahjana saatuun tai tulevaisuudessa saamaan omaisuuteen, taikka että vain toisella ei ole oikeutta tällaiseen lahjoitusomaisuuteen.

Toiseksi myös sivullisella on olemassa mahdollisuus sulkea avio-oikeus pois tietyn omaisuuden osalta. Tällainen sivullinen on käytännössä usein toisen puolison vanhempi. Kyseinen määräys on mahdollinen vastikkeettomien saantojen, kuten lahjan ja perinnön, kohdalla. Sivullinen voi määrätä lahjakirjassa, että lahjan saajan aviopuolisolla ei ole oikeutta kyseiseen lahjoitukseen, sen sijaan tulevaan omaisuuteen, eikä kyseisen omaisuuden tuottoon. Tällaisen vapaaomaisuusmääräyksen johdosta lahjaa ei siis lasketa puolisoiden avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen ositustilanteessa. Sivullisen antama vapaaomaisuusehto on pätevä, kunhan lahjakirja on päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Avio-puolisot voivat avioehdon laatimalla parhaiten varmistua siitä, että lahja kuuluu yksin toiselle osapuolelle. Tällöin tilanne ei jää riippumaan sivullisen vapaaomaisuusmääräyksestä, jonka suhteen on muistettava noudattaa lahjakirjan muotovaatimuksia.

    

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa