Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus ja puolison kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolison kuoleman jälkeen ennen perinnönjakoa toimitetaan puolisoiden omaisuuden ositus tai erottelu. Tässä artikkelissa käsitellään tilannetta, jossa vain toinen puoliso on kuollut. Avioehtosopimus pysyy voimassa myös toisen puolison jälkeen toimitettavassa puolisoiden välisessä omaisuuden jaossa. Avioehtosopimus vaikuttaa omaisuuden jakoon lesken ja kuolleen puolison perillisten kesken.

Avioehdon nojalla toimitetaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Tällöin omaisuuden omistava puoliso pitää oman omaisuutensa. Erottelu voi koskea kaikkea omaisuutta tai vain osaa siitä riippuen avioehtosopimuksesta. Avioehtosopimuksessa erikseen mainittu lesken omaisuus jää leskelle ja kuolleen puolison omaisuus menee kuolinpesään. Jos avioehtosopimusta ei ole, toimitetaan omaisuuden ositus. Puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan tällöin suoraan lain mukaan puoliksi. Tällöin leski saa puolet ja kuolleen puolison kuolinpesä puolet.

Toisen puolison kuollessa hänen kuolinpesänsä saa tälle puolisolle kuuluvan omaisuuden siten, kuin avioehtosopimuksessa on omistussuhteista määrätty. Kuolinpesästä omaisuus jaetaan perillisille ja muille omaisuuteen oikeutetuille, kuten testamentinsaajille. On tietenkin mahdollista, että leski perii puolisonsa ja saa kaiken omaisuuden. Tässä tilanteessa avioehto ei ole kuitenkaan merkityksetön, joskin sen suurimmat vaikutukset ajoittuvat lesken kuoleman jälkeiseen omaisuuden jakoon.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos leski on perinyt avioehdon alaista omaisuutta, lesken kuollessa lesken omaisuus jaetaan ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten ja lesken perillisten kesken. Poikkeuksena on tilanne, jossa leski on saanut omaisuuden täysin omistusoikeuksin testamentin nojalla. Tällöin syrjäytyy toissijaisten perillisten oikeus omaisuuteen.

Avioehtosopimuksesta huolimatta leskellä on oikeus hallita vähintään puolisoiden yhteistä kotia ja tavanomaista asuntoirtaimistoa. Vaikka puolisoiden yhteinen asunto tai tavanomainen irtaimisto olisi täysin kuolleen puolison omaisuutta ja siten kuolinpesään kuuluvaa, leskeä ei voi pääsääntöisesti häätää asunnostaan. Lesken oikeutta asua entiseen tapaansa siis suojataan. Kuolleen puolison perilliset saavat omaisuuden hallintaansa vasta lesken oikeuden lakattua, usein vasta lesken kuoltua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa