Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja avioehto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittoa solmittaessa tulee huomioida sen sopimusluonteisuus ja sen vaikutukset varallisuuteen avioliiton purkautuessa.  Aviopuolisoilla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että aviopuolisoilla on oikeus avioliiton purkautuessa saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Avioehtosopimuksella voidaan kuitenkin sulkea pois tai rajoittaa tätä puolisoiden oikeutta.  Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä ennen kuin avioliitto on päättynyt kuoleman tai käräjäoikeuden myöntämän eron johdosta.

Avioehtosopimuksen voi tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana. Sopimuksella voidaan määrätä niin omaisuudesta, joka on hankittu ennen avioliittoa tai omaisuudesta, joka tullaan myöhemmin hankkimaan. Avioehtosopimusta ei kuitenkaan voida soveltaa, jos sen rekisteröimistä on haettu vasta avioliiton purkauduttua tai avioeron vireille tulon jälkeen.

Avioehtosopimus on kirjallisesti tehtävä ja se edellyttää siis rekisteröimistä voimaan tullakseen. Rekisteröinnin yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto ei tarkasta sen pätevyyttä, joten vastuu siitä jää itselle. Jos puoliso tai kihlakumppani on vajaavaltainen tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi kykenemätön tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava sopimukseen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen.

Sopimuksella voidaan sulkea pois koko avio-oikeus tai vain osa siitä. Lisäksi poissulkeminen voi tapahtua joko yksi- tai kaksipuolisesti eli kohdistua joko molempiin tai vain toiseen puolisoon.  Avioehtosopimus voidaan tehdä myös ehdollisena  siten, että avio-oikeus suljetaan pois tai sitä rajoitetaan vain, jos avioliitto päättyy avioeroon. Tällöin avioliiton päättyessä toisen puolison kuoleman johdosta avio-oikeus säilyy.

Molempien puolisoiden tai kihlakumppaneiden tulee allekirjoittaa avioehtosopimus, se on päivättävä ja allekirjoitettava myös kahden esteettömän todistajan toimesta. Lisäksi on sovellettava muita yleisesti sopimuksiin sovellettavia muotomääräyksiä. Sopimuksen laatiminen voi olla melko monimutkainen prosessi ja pienikin muotovirhe voi johtaa sopimuksen pätemättömyyteen. Siksi onkin suositeltavaa kääntyä juristin puoleen sopimusta tehtäessä.

Avioehtosopimus vaikuttaa omaisuuden jakamiseen osituksessa. Tätä tehtäessä tasan jaettavaan omaisuuteen ei lasketa avioehtosopimuksella poissuljettua omaisuutta. On kuitenkin muistettava, että avioehtosopimuksella ei määrätä puolison oikeudesta perintöön, ja tätä varten on erikseen tehtävä testamentti.

Avioehtoa voidaan muuttaa tai sen voi kumota vain uudella avioehtosopimuksella. Tässä voidaan palauttaa osapuolille avio-oikeudet täysissä määrin takaisin, jos uusi sopimus täyttää muotomääräykset.

Avioehtosopimus on erityisen tärkeä, kun avioliittoa solmitaan kahden eri kansalaisuuden välille. Sopimuksella voidaan siten määrittää, minkä maan avioliittolakia sovelletaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]