Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehtosopimus on sitova puolisoiden välinen sopimus, jolla voidaan poiketa lain pääsäännöstä omaisuuden jakautumisen suhteen osituksessa. Avioehtosopimusta on mahdollista sovitella, mikäli sopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen toisen puolison kannalta. Sovittelu tapahtuu osituksen yhteydessä. Ositus suoritetaan, kun parisuhde päättyy. Ositus seuraa siis avioeroa tai toisen puolison kuolemaa. Kohtuullistaminen edellyttää, että toinen puolisoista saisi perusteetonta taloudellista etua.

Sovittelun tarvetta pohdittaessa huomioon otetaan mm. liiton kesto, puolisoiden toiminta omaisuuden kerryttämiseksi tai yhteisen talouden hyväksi sekä muut näihin verrattavat seikat. Avioehtosopimuksen sovittelu vaatii melko poikkeuksellisien olosuhteiden olemassaoloa. Avioehtosopimus on sopimusvapauden piiriin kuuluva kahden yhdenvertaisen henkilön tekemä sopimus, josta molemmat osapuolet ovat tietoisia koko sopimuksen kestoajan. Kevyin perustein avioehtosopimuksen kohtuullistamiseen ei siis ryhdytä. Käytännössä sovittelua voidaan harkita silloin, kun puolisoita koskevat olosuhteet ovat muuttuneet huomattavasti sopimuksen tekemisen jälkeen tavalla, jota ei ole voinut ennalta arvata ja sopimuksen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen toisen sopimusosapuolen osalta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehtosopimusten sisältö kannattaakin harkita tarkasti jo tekovaiheessa. Jos olosuhteesi ovat huomattavasti muuttuneet liiton kestoaikana ja koet, että sopimuksen noudattaminen osituksessa johtaa kohtuuttomuuteen, voit tiedustella lisätietoa sovitteluun liittyen lakipuhelimesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa