Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen aviovarallisuusjärjestelmä pohjautuu puolisoiden omaisuuden erillisyyden ja velkojen erillisyyden periaatteille. Näin ollen kumpikin puoliso omistaa itse oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan. Omaisuuden erillisyyttä lieventää kuitenkin avioliittolain mukainen avio-oikeussäännöstö, joka tulee sovellettavaksi avioeron vireilletulon tai toisen puolison kuoleman johdosta.

Avio-oikeussäännöstön mukaan avioliiton purkautuessa avioeron johdosta puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö jaetaan puolisoiden kesken tasan. Suoritetaan siis omaisuuden ositus. Jos toisen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi kuin toisen, varakkaamman puolison on suoritettava tasoituseränä tasinkoa puolisolleen. Esimerkkitilanne: A:n avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on 40 000 euroa ja B:n 10 000 euroa. A:n ja B:n avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö on 50 000 euroa, joka täten jaetaan puolisoiden kesken tasan eli kummankin avio-osa olisi 25 000 euroa. Jotta tasatilanne saadaan, on varakkaamman A:n annettava B:lle tasinkoa 15 000 euroa.

Lähtökohtana on, että kaikki ennen avioliittoa tai sen aikana tienattu omaisuus on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole enää siihen omaisuuteen, jonka puoliso on tienannut tai saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla avioeron vireille tulon jälkeen. Jos puolisot eivät kuitenkaan vie avioeroprosessia loppuun eli avioero raukeaa, eikä ositustakaan ole ehditty kyseisenä aikana toimittaa, jatkuu puolisoiden avio-oikeusyhteys normaalisti. Jos ositus on kuitenkin ehditty harkinta-ajan kuluessa toimittaa ja puolisot päättävätkin jatkaa liittoa, ei heillä ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ellei avioehtosopimuksella toisin määrätä.

Puolisoilla ei ole avioeron vireille tullessa avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, jos he ovat ennen avioliittoa tai avioliiton aikana avioehtosopimuksella poissulkeneet avio-oikeuden kokonaan. Avio-oikeus on myös saatettu rajata pois tietyn omaisuuden osalta. Avio-oikeutta ei ole lisäksi sellaiseen omaisuuteen, josta on lahjakirjassa, testamentissa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä niin määrätty. Sama koskee tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta.

Avioero-ositukset voivat olla raskaita ja aikaa vieviä prosesseja, joten suosittelemmekin ottamaan yhteyttä lakimieheen välttyäksenne turhilta kustannuksilta ja epäselvyyksiltä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Jos omaisuuden ositus johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saa perusteetonta taloudellista etua, on ositusta mahdollista sovitella.

Varoitukset

-Avio-oikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkea sekä ennen avioliittoa että avioliiton aikana saatua omaisuutta, esimerkiksi perintöä ja lahjoja.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]