Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden poissulkeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeuden voi puolisoiden kesken lähtökohtaisesti sulkea pois avioehtosopimuksella. Tämä tarkoittaa, että ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on ja/tai jonka hän myöhemmin saa. Avio-oikeuden poissulkemisesta voidaan myös määrätä sivullisen toimesta testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä. Avio-oikeuden poissulkeminen on mahdollista myös yksipuolisesti toisen puolison toimesta eräässä erityistilanteessa. Jos puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi poistaa kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastolle vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksia voi olla lain mukaan kolmenlaisia. Ensinnäkin puolisot voivat tehdä avio-oikeuden täydellisesti poissulkevan avioehtosopimuksen, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen. Toiseksi puolisot voivat tehdä osittaisen avioehtosopimuksen, jonka mukaan kummallakaan ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiseen omaisuuteen. Kolmanneksi avioehtosopimus voi olla myös yksipuolinen, eli toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyntä. Esimerkiksi alaikäinen kihlakumppani ei voi solmia avioehtosopimusta ilman edunvalvojan myötävaikutusta. Avioehtosopimus on jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi, jotta se voi tulla voimaan. Avioehtosopimusta koskevat ankarat muotovaatimukset. Jotta sopimus olisi pätevä, tulee sen olla päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Avio-oikeuden poissulkeminen osituksen sovittelussa

Ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua. Osituksen sovittelussa otetaan huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi, omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Yksi lain mukaisista sovittelun keinoista on, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla olenkaan toisen puolison omaisuutta taikka tätä oikeutta rajoitetaan. Lisäksi sovittelussa voidaan määrätä, että tietty avio-oikeuden alainen omaisuus muutetaan avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Tämä voi koskea ensinnäkin omaisuutta, jonka puoliso on ansainnut tai saanut puolisoiden asuessa erillään eli tilanteessa, kun puolisot ovat ennen avioeroa ehtineet muuttaa erilleen. Toiseksi avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi voidaan määrätä omaisuus, jonka puoliso on omistanut ennen avioliittoa. Kolmanneksi avio-oikeuden poissulkeva määräys voidaan sovittelussa kohdistaa omaisuuteen, jonka puoliso on avioliiton aikana saanut perintönä, testamentin nojalla tai lahjana.

Avio-oikeuden poissulkemisesta on lain mukaan mahdollista määrätä ennen avioliittoa tai sen aikana puolisoiden kesken avioehtosopimuksella tai sivullisen toimesta testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä. Avioliiton aikana erityistilanteena on puolison konkurssi, jolloin toinen puoliso voi Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamalla poistaa kummankin puolison avio-oikeuden. Myös ositusvaiheessa avio-oikeuden poissulkeminen on mahdollista osituksen sovittelun kautta.

Kysy tarkemmin lisää avio-oikeuden poissulkemisesta asiantuntevilta lakimiehiltämme.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Osituksen sovittelua voi vaatia kumpi osapuoli tahansa joko osituksen aikana tai sen jälkeen.

Varoitukset

-Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos puoliso myöhemmin kiistää tienneensä allekirjoittaneensa avioehtosopimukseksi tarkoitetun asiakirjan, on hänen näytettävä se toteen sillä uhalla, että avioehtosopimusta pidetään pätevänä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]