Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolain mukaan kummallakin puolisolla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus konkretisoituu avioliiton purkautumistilanteessa eli silloin, kun puolisot laittavat avioeron vireille tai kun toinen puoliso kuolee. Sekä avioero että toisen puolison kuolema muodostavat ositusperusteen. Omaisuuden osituksessa eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset taikka avioerotilanteessa kumpikin puoliso saavat avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä.

Avio-oikeuden poistaminen tai rajoittaminen

Puolisot voivat sopia keskenään avio-oikeuden poistamisesta tai rajoittamisesta avioehtosopimuksella. Myös sivullinen eli kolmas osapuoli voi lahjoittaessaan tai testamentatessaan omaisuuttaan määrätä, ettei saajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Näin voidaan myös määrätä henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä. Tällaiset määräykset koskevat myös tällaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta. Jos avio-oikeus halutaan sulkea pois myös puolison omistaman omaisuuden tuoton osalta, on tästä määrättävä erikseen.

Oikeuteen, jota ei voida luovuttaa tai joka muuten luonteeltaan on henkilökohtainen, on avio-oikeutta koskevia määräyksiä sovellettava ainoastaan, jos se ei ole tästä säätävän lain vastainen. Tällainen omaisuus voi olla tilanteesta riippuen joko avio-oikeuden alaista tai ulkopuolista omaisuutta. Jos puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi yksipuolisesti poistaa kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastolle vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hoitovelvollisuudesta

Avio-oikeus luo puolisolle velvollisuuden hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuuttaan niin, ettei se aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Puoliso ei saa esimerkiksi aiheettomasti hukata tai hävittää omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus. Avioliittolaissa tämä ilmenee siten, että jos puoliso hoitaa huolimattomasti taloudellisia asioitaan, käyttää väärin oikeuttaan vallita avio-oikeuden alaista omaisuuttaan tai muulla hänen oloihinsa soveltumattomalla menettelyllä aiheuttaa tällaisen omaisuuden oleellisen vähentymisen, on toinen puoliso tai kuolleen puolison perilliset oikeutettu saamaan vastiketta osituksessa. Toisin sanoen hukattuaan avio-oikeuden alaista omaisuuttaan lasketaan osituksessa omaisuutta hukanneen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö siten, kuin koko hukkaamistapahtumaa ei olisi tapahtunutkaan. Hukkamiseksi voidaan katsoa esimerkiksi avio-oikeuden alaisen omaisuuden myyminen alihintaan.

Vastikevelvollisuus voi lain mukaan esimerkiksi syntyä myös siitä, jos puoliso on käyttänyt avio-oikeuden alaista omaisuuttaan sellaisen omaisuuden hankkimiseen tai parantamiseen, johon toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta. Sama koskee tällaisen omaisuuden hankkimiseksi tai parantamiseksi tehtyä velkaa. Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi silloin, kun puoliso käyttää avio-oikeuden alaisia rahavarojaan perintönä saamansa ja avio-oikeudesta vapaaksi määrätyn kesämökkinsä kunnostamiseen.

Avio-oikeus muodostaa poikkeuden puolisoiden omaisuuden erillisyydelle ja se astuu voimaan heti vihkimisen jälkeen. Avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen on kuitenkin mahdollistaa poissulkea esimerkiksi avioehtosopimuksin tai sivullisen antamin määräyksin lahjakirjassa tai testamentissa. Jos avio-oikeus on voimassa puolisoiden välillä, vaikuttaa se puolisoiden vapauteen määrätä omaisuudesta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus.

Kysyy lisää avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista lakimiehiltämme.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avio-oikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan kokonaan poissulkea esimerkiksi avioehtosopimuksella.

-Avioehtosopimus voidaan solmia joko ennen avioliittoa tai sen aikana.

Varoitukset

-Avio-oikeus vaikuttaa taannehtivasti, eli avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu puolisoiden sekä ennen avioliittoa että avioliiton aikana saama omaisuus.

-Omaisuuden tuotto kuuluu lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaisuuteen riippumatta kyseisen omaisuuden avio-oikeusluonteesta. Avio-oikeuden poissulkemisesta omaisuuden tuoton osalta on määrättävä erikseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]