Minilex - Lakipuhelin

Milloin avio-oikeutta ei ole?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta toisen omaisuuteen. Sen merkitys tulee ajankohtaiseksi avioliiton päättyessä. Avioliiton päättyessä kummallekin puolisoista kuuluu lähtökohtaisesti puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Avio-oikeuden alaista omaisuutta enemmän omistava puoliso on velvollinen maksamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Tasinkoa maksetaan sen verran, että omaisuuserot puolisoiden välillä tulevat tasatuiksi niin sanotun puolittamisperiaatteen mukaisesti. Tasinko käsitteenä on laissa määrittelemätön, oikeuskieleen vakiintunut termi. Tässä artikkelissa käsittelemme tilanteita, joissa avio-oikeutta ei ole.

Oikeudesta vaatia tasinkoa voidaan luopua. Mikäli luopuminen tehdään ositusperusteen syntyhetken, eli avio-oikeusyhteyden katkeamishetken jälkeen, sitä pidetään riidattomasti hyväksyttynä luopumisena. Avio-oikeusyhteyden katkeamisperusteena pidetään avioeron vireilletulohetkeä tai puolison kuolemaa. Etukäteen tehtyyn avio-oikeudesta luopumiseen liittyy tapauskohtaista tulkinnanvaraisuutta. Pätevästi ei voida etukäteen luopua oikeudesta vaatia osituksen sovittelua. Avio-oikeutta ei ole pidetty vaihdannan piiriin kuuluvana oikeutena ja sitä ei voida pätevästi luovuttaa kolmannelle ainakaan ennen osituksen syntyä. 

Sopimalla avioehdosta puolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta tai poissulkea sen kokonaan. Avio-oikeuden täydellisesti poissulkevalla avioehdolla molempien puolisoiden avio-oikeus toisensa omaisuuteen rajataan sopimuksella pois. Osittaisella avioehdolla voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle tietty osa omaisuudesta. Yksipuolisella avioehtosopimuksella toisen puolison oikeus toisen omaisuuteen tai sen tiettyyn osaan rajataan pois.

Myös toisen puolison saamaan testamenttiin, henkivakuutuksen edunsaajamääräykseen tai lahjaan on voinut sisältyä määräys, jonka mukaan saajan puolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Tällöin osituksessa kyseisen omaisuuserän ei katsota kuuluvan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Jos puoliso on aiheuttanut toisen puolison kuoleman rikollisella toiminnalla tai ollut tällaiseen toimintaan osallisena, hän menettää oikeutensa saada osituksessa avio-oikeuden nojalla tasinkoa vainajan omaisuudesta. Mikäli rikos on vähäinen, jää avio-oikeuden menetys tuomioistuimen harkintaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]