Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ennen avioliittoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehtosopimuksella eli avioehdolla puolisot tai kihlakumppanit voivat määrätä avio-oikeuden laajuudesta avioliitossaan. Avioehdolla avio-oikeus voidaan poistaa tai sitä voidaan rajoittaa, mutta toisaalta sillä voidaan myös palauttaa avio-oikeus. Avioehto tehdään monesti jo ennen avioliittoa, mutta se on mahdollista tehdä myös avioliiton solmimisen jälkeen. Edellytyksenä on, että molemmat puolisot suostuvat avioehdon tekemiseen. Kihloissa olevat puolisot voivat siis halutessaan laatia avioehtosopimuksen ennen kuin heidät on vihitty aviopariksi.

Avioehdon sisällöstä

Avioehdossa voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois puolisoiden väliltä tai vain osittain. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi poissulkea vain puolison ennen avioliittoa saadun tai ansaitun omaisuuden osalta. Avioehto voidaan solmia myös yksipuoliseksi, eli toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen. Avioehtoon on mahdollista myös liittää ehto, jonka mukaan avio-oikeus suljetaan pois vain siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Täten puolisolla säilyy avio-oikeus toisen omaisuuteen, jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Toisaalta avioehdolla voidaan myös palauttaa avio-oikeus kummankin omaisuuteen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun avioero on rauennut, mutta ositus oli jo ehditty prosessin aikana toimittaa, ja puolisot haluavat palauttaa avio-oikeusyhteyden välilleen.

Muotovaatimukset ja kihlakumppanin oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehto on määrämuotoinen asiakirja. Se on laadittava kirjallisena, päivättävä ja molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehto oikeaksi. Jotta kihlakumppani voi itse solmia avioehdon, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen eli hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole esim. sairauden vuoksi rajoitettu. Jos kihlakumppani on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu, on hänen hankittava avioehdon solmimiseen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen.

Rekisteröinti

Avioehto on jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi, jotta se voi tulla voimaan. Ilmoitus avioehdon rekisteröimisestä on tehtävä kirjallisesti. Kihlakumppanit voivat etukäteen toimittaa avioehtosopimuksen virastoon, mutta maistraatti rekisteröi avioehdon vasta vihkimisen tapahduttua. Avioehdon rekisteröinti voidaan suorittaa missä tahansa virastossa kihlakumppaneiden asuin- ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Rekisteröinnille ei ole avioliiton aikana mitään varsinaista määräaikaa, mutta on huomioitava, että avioehto ei tule voimaan, jos se jätetään rekisteröitäväksi vasta avioliiton purkauduttua.

Avioehdolla ei ole varsinaisia vaikutuksia kihlauksen jälkeen ennen avioliiton solmimista ja sittemmin avioliiton aikana, vaan sen vaikutukset konkretisoituvat vasta avioliiton purkauduttua joko toisen puolison kuoleman tai avioeron vireille tulemisen johdosta. Mikäli kihlakumppanit eivät menekään naimisiin ja päättävät jatkaa vain avoliitossa, on avioehto merkityksetön. Avioehtosopimuksen laatimiseen ja sen vaikutuksiin liittyvistä asioista voit kysyä lisää lakimiehiltämme!

Vinkit

-Jo laadittua avioehtoa voidaan muuttaa laatimalla uusi avioehto.

Varoitukset

-Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä ei ole tutkia avioehdon muodollista pätevyyttä rekisteröintivaiheessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa