Minilex - Lakipuhelin

Avioehdon muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot voivat muuttaa avioehtoaan laatimalla uuden avioehdon. Uusi avioehtosopimus tulee tehdä samojen muotovaatimusten mukaisesti kuin alkuperäinen avioehtosopimus. Sen tulee olla kirjallisesti tehty, päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyntä.

Uudessa avioehtosopimuksessa voidaan sopia avio-oikeuden ulottuvuudesta laissa säännellyin keinoin samalla tavalla kuin alkuperäisessäkin avioehdossa. Avioehtosopimuksessa voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois puolisoiden väliltä tai vain osittain. Avioehtosopimus voidaan solmia myös yksipuoliseksi, eli toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen. Uudella avioehdolla on mahdollista myös palauttaa avio-oikeus kummankin puolison omaisuuteen. Avioehtosopimus on myös mahdollista laatia siten, että sillä suljetaan avio-oikeus kummankin omaisuuteen vain siinä tapauksessa, että avioliitto päättyy avioeroon.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Uusi avioehto tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jotta se tulee voimaan. Avioehtoa voidaan muuttaa vain molempien puolisoiden suostumuksella.  Muutos tulee tehdä avioliiton aikana. Virasto ei rekisteröi muutosta, jos uusi avioehto on jätetty rekisteröitäväksi avioliiton purkauduttua toisen puolison kuolemaan tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen laatiminen ja sen muuttaminen voi tietyissä tilanteissa osoittautua monimutkaiseksi. Jotta muutos saadaan täysin molempien osapuolten haluamalla tavalla, on asiassa syytä yleensä kääntyä lainoppineen puoleen. Avioehdon laatimiseen ja muuttamiseen liittyvissä kysymyksissä auttavat lisää asiantuntevat lakimiehemme!

Vinkit

-Avioehtosopimukseen voidaan myös pätevällä tavalla liittää ilmoitus puolison toiselle puolisolle antamasta lahjasta, eli lahjailmoitus.

Varoitukset

-Avioehdon kohtuullistamista ei ole mahdollista vaatia avioliiton aikana erillisessä oikeudenkäynnissä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa