Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja avioliittolaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolaki sisältää tärkeimmät avioliittoa koskevat säännökset. Avioliittolaissa säännellään muun muassa avioliiton solmimisesta, avioliiton oikeussuhteista ja avioliiton purkautumisesta. Avioliittolain mukaan puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton purkauduttua. Avio-oikeuden nojalla omaisuuden osituksessa puolisot saavat puolet heidän avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Toisin sanoen avio-oikeuden alainen omaisuus, josta on vähennetty velat, jaetaan puolisoiden kesken tasan. Tähän pääsääntöön muodostaa kuitenkin poikkeuksen avioehtosopimusta eli avioehtoa koskevat säännökset.

Avioliittolain mukaan puolisot voivat ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehdossa määrätä avio-oikeuden laajuudesta. He voivat lain mukaan määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Lain mukaan voidaan myös sopia siitä, että puolisoilla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aiemmin tehdyn avioehdon perusteella ei olisi oikeutta.

Avioliittolaissa myös määritellään avioehdon muotovaatimukset ja vaatimukset avioehdon laatimiselle. Muotovaatimusten mukaan avioehto on tehtävä kirjallisesti ja sopimus on jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Avioehto tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Aivoehto ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty rekisteröitäväksi avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Jos puoliso ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtoa vajaavaltaisuuden vuoksi, on hänen saatava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Avioehdon tekeminen edellyttää siis täysi-ikäisyyttä ja täyttä toimintakelpoisuutta.

Avioliittolaissa säädellään myös omaisuuden osituksesta sekä avioehdon vaikutuksesta tähän. Omaisuuden osituksessa ei oteta millään tavoin huomioon omaisuutta, joka avioehdolla on määrätty avio-oikeuden ulkopuolelle. Jos puolisoilla ei ole ollenkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, tomitetaan avioliiton päättyessä omaisuuden erottelu. Laissa on myös säädetty osituksen sovittelusta, jota koskevilla säännöksillä voidaan myös kohtuullistaa avioehtoa. Poikkeaminen avioehdosta tulee kysymykseen, jos sen huomioon ottaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää osittain tai kokonaan huomioimatta.

Avioehto on tiukasti laissa säädelty sopimus. Jotta se on pätevä, se on laadittava täysin avioliittolain säännösten mukaisesti. Avioehtoon liittyy kuitenkin myös paljon oikeuskäytäntöä, jonka myötä on syntynyt tarkempia tulkintoja avioliittolain säännöksistä.

Lisää tietoa avioehdosta ja sen laatimisesta saat soittamalla lakipuhelimeemme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]