Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus perittyyn omaisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitossa omaisuuden omistaa se henkilö, joka sen on saanut tai hankkinut. Avio-oikeudella ei näin ollen ole merkitystä omistussuhteisiin avioliiton aikana. Avio-oikeuden merkitys toteutuu avioliiton purkautuessa. Avio-oikeus tarkoittaa kummankin puolison oikeutta saada puolet molempien puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöjen yhteenlasketusta summasta. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti kaikki puolisoiden ennen avioliittoa ja avioliiton aikana saatu omaisuus, mukaan lukien omaisuus, jonka he ovat perineet. Esimerkiksi puolison vanhemmiltaan perintönä saama kesämökki menee avioliiton päättyessä muun omaisuuden ohessa ositettavaksi.

Avio-oikeus perittyyn omaisuuteen on mahdollista kuitenkin poissulkea kokonaan sekä ennen avioliittoa että avioliiton aikana. Puolisot voivat ensinnäkin tehdä keskenään avioehtosopimuksen. Avioehtosopimus voi olla totaalinen, osittainen tai yksipuolinen. Totaalisella avioehtosopimuksella puolisot sulkevat avio-oikeuden kokonaan pois ja siten heillä ei ole avio-oikeuttaa mihinkään toistensa omaisuuteen, koskien myös tulevaa omaisuutta ja sen tuottoa. Tällainen avioehtosopimus sulkee automaattisesti avio-oikeuden myös perittyyn omaisuuteen. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat poissulkea avio-oikeuden tietyn omaisuuden osalta, esimerkiksi nimenomaan perityn omaisuuden osalta. Yksipuolisella avioehtosopimuksella puolisot taas sopivat siitä, että vain toisella heistä ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen. Esimerkiksi puoliso A:lla ei ole avio-oikeutta puolison B:n perintönä saatuun omaisuuteen, mutta B:llä taas olisi avio-oikeus kaikkeen A:n omaisuuteen.

Avio-oikeus perittyyn omaisuuteen on mahdollista sulkea pois myös testamentin avulla. Mikäli perinnönjättäjä haluaa, että perinnönsaajan puoliso ei saa oikeutta perintöön avio-oikeuden kautta, voi hän testamentilla sulkea avio-oikeuden pois puolisolta jättämäänsä perintöön. Tällaista määräystä kutsutaan avio-oikeusmääräykseksi ja sitä koskevat kaikki testamentin muotomääräykset.

Avio-oikeutta koskien perittyyn omaisuuteen voidaan vaikuttaa vielä osituksen aikana tai sen jälkeen osituksen sovittelulla. Ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua. Osituksen sovittelussa otetaan huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Sovittelussa voidaan muun muassa määrätä, että tietty avio-oikeuden alainen omaisuus muutetaan avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Tämä voi koskea esimerkiksi omaisuutta, jonka puoliso on saanut perintönä tai testamentin nojalla.

Avioliittolaissa on myös säännöksiä siitä, milloin omaisuus automaattisesti jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Kun avioliitto on purkautunut avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta, avio-oikeuden ulkopuolelle jää omaisuus, jonka puoliso tai leski on tämän jälkeen ansainnut taikka saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla.

Kysy lisää avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista asiantuntevilta lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtosopimuksen voi laatia joko ennen avioliittoa tai sen aikana.

-Osituksen sovittelua voi vaatia kumpi tahansa osapuolista osituksen aikana tai sen jälkeen.

Varoitukset

-Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti myös omaisuuden tuotto riippumatta omaisuuden avio-oikeusluonteesta, ellei myös tuottoa nimenomaisesti suljeta avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi avioehtosopimuksella tai testamentissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]