Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus puolison omaisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen heidän solmiessaan avioliiton. Tämä oikeus ei kuitenkaan konkretisoidu ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun avioliitto päättyy avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta. Mitään automaattista oikeutta puolison omaisuuteen avioliiton solmimisen jälkeen ei puolisoilla ole avioliiton kestäessä, vaan avioliitossa puolisot hallinnoivat ja määräävät omasta omaisuudestaan aivan kuten ennen avioliittoakin. Esimerkiksi käytännössä puolisot asuvat ja elävät vaikkapa toisen omistamassa tai yhteisomistetussa asunnossa, ja muutenkin omaisuudella on tapana sekoittua avioliiton jatkuessa.

Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että avioerotilanteessa kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Toisen puolison kuoltua nämä osapuolet ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset. Avio-oikeuden toteutuminen tapahtuu osituksessa, joka toimitetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Avio-oikeuden konkretisoituminen

Käytännössä avio-oikeus konkretisoituu lopulta osituslaskelman perusteella suoritetun tasingon seurauksena. Tällöin enemmän omistava puoliso joutuu suorittamaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkoa niin, että heille kummallekin tulee saman verran omaisuutta. Poikkeuksena tästä on se, että jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta ja leskellä on enemmän omaisuutta, leski saa kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tasinkoa maksava puoliso saa itse valita tasinkona luovutettavan omaisuuden ja hän voi maksaa tasingon esimerkiksi rahana.

Avio-oikeudesta sopiminen/määrääminen

Puolisot voivat vapaasti vaikuttaa siihen, onko heillä avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ja kuinka laaja avio-oikeus on. Avio-oikeuden poissulkeminen voi tapahtua avioehtosopimuksen nojalla tai ositussopimuksessa. Myös sivullinen voi testamentissa, lahjakirjassa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Vanhemmat määräävät monesti lapselleen suunnatun lahjoituksen tai testamentin yhteydessä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällä he haluavat varmistaa, että mahdollisen eron sattuessa esimerkiksi heidän rakentamansa kesämökki ei joudu ulkopuolisen käsiin.

Avio-oikeuden ajallisen ulottuvuuden katkeaminen

Lähtökohtana on, että kaikki ennen avioliittoa tai sen aikana tienattu omaisuus on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole enää siihen omaisuuteen, jonka puoliso on tienannut tai saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Avioeron osalta on kuitenkin säädetty varauma. Jos puolisot eivät vie avioeroprosessia loppuun harkinta-ajan jälkeen eli avioero raukeaa, eikä ositustakaan ole ehditty kyseisenä aika toimittaa, jatkuu puolisoiden avio-oikeusyhteys normaalisti. Jos ositus on kuitenkin ehditty harkinta-ajan kuluessa toimittaa ja puolisot päättävätkin jatkaa liittoa, ei heillä ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ellei avioehtosopimuksella toisin määrätä.

Avio-oikeudella tarkoitetaan oikeutta puolison omaisuuteen. Se tulee voimaan heti vihkimisen jälkeen ja se konkretisoituu avioliiton päättyessä joko avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta. Avio-oikeuden vaikutuksista on hyvä olla tietoinen etukäteen. Lisää avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista voit kysyä lisää lakimiehiltämme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen ennen avioliittoa tai sen aikana.

-Oikeuskäytännössä on katsottu, että avioehtosopimuksessa voidaan sopia, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen siinä tapauksessa, että avioliitto päättyy avioeron johdosta.

Varoitukset

-Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu omaisuuden tuotto riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen omaisuus avio-oikeuden alaan vai ei. Omaisuuden tuoton rajaaminen avio-oikeuden ulkopuolelle edellyttää nimenomaista määräystä esimerkiksi avioehtosopimuksessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]