Minilex - Lakipuhelin

Avioehto laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehto tarkoittaa aviopuolisoiden keskinäistä sopimusta siitä, että avioliiton purkautuessa esimerkiksi avioeroon, heidän omaisuuttaan ei jaeta tasan molempien puolisoiden kesken, kuten avioliittolaissa määrätään. Avioehtosopimuksessa voidaan evätä täysin molempien puolisoiden oikeudet toistensa omaisuuteen tai rajata vain tiettyjä omaisuusryhmiä, joita avioehto koskee. Avioehtosopimuksen sisältö riippuu siis siitä, mitä puolisot keskenään haluavat sopia. Avioehto voidaan ajallisesti laatia joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä tai vasta liiton solmimisen tai parisuhteen rekisteröimisen jälkeen. Mikäli avioliitto on jo purkautunut tai avioero on vireillä, ei avioehtosopimusta voida enää saattaa voimaan.  

Avioehtosopimuksella on tietty määrämuoto ja sen voimaansaattaminen edellyttää tiettyjä toimenpiteitä, jotta sopimus olisi juridisesti pätevä. Sopimus tulee ensinnäkin tehdä kirjallisesti, ja tästä muotovaatimuksesta ei ole olemassa poikkeuksia. Päinvastoin kuin monessa muussa lainsäädännössä, laki ei tunne suullista avioehtosopimusta, ja se olisikin todella vaikea todistaa olemassa olevaksi.  

Sopimuksessa tulee olla päivämäärä, sekä sen laatineiden osapuolten allekirjoitukset. Myös kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava sopimus ja näin ollen todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus ei vielä tässä vaiheessa ole voimassa, vaan se tulee näiden toimenpiteiden jälkeen toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon, jossa sopimus rekisteröidään. Vasta rekisteröinnin jälkeen avioehtosopimus on juridisesti pätevä ja sitoo oikeudellisesti sen laatineita osapuolia.  

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehtosopimuksen laatiminen voi kuulostaa yksinkertaiselta sen vähäisten muotovaatimusten vuoksi. Sopimuksen tekeminen ja omaisuuden yksilöiminen voi kuitenkin olla aikaa vievä ja vaativa prosessi, joten avioehtosopimuksen laatimisen ollessa ajankohtainen, on syytä kääntyä asiansa osaavan lakimiehen puoleen. 

 

Vinkit

- Avioehtosopimus voidaan laatia myöskin avioliiton aikana

- Avioehtosopimusta voidaan muuttaa molempien hyväksymällä uudella avioehtosopimuksella

Varoitukset

- Avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa

- Laki ei tunne suullista avioehtosopimusta

- Sopimuksen tekeminen ja omaisuuden yksilöiminen voi kuitenkin olla aikaa vievä ja vaativa prosessi, joten avioehtosopimuksen laatimisen ollessa ajankohtainen, on syytä kääntyä asiansa osaavan lakimiehen puoleen!! 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa