Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti kaikki omaisuus on avio-oikeuden alaista omaisuutta, olipa se hankittu avioliiton aikana tai sitä ennen. Näin ollen myös avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta saatu tuotto luetaan pääsääntöisesti avio-oikeuden alaiseksi omaisuudeksi – myös silloin, kun omaisuus olisi avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Lainvalmistelutöissä tätä on perusteltu sillä, että omaisuuden tuotto kuuluu normaalisti perheen elatukseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Avio-oikeudella tarkoitetaan oikeutta toisen puolison omaisuuteen, joka konkretisoituu avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen tapahtuvassa osituksessa.

Osituksen yhteydessä yhteenlaskettuun avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön lisätään edellä mainitun perusteella myös puolisoiden omaisuudesta saatu tuotto. Avio-oikeuden alaiseksi tuotoksi voidaan katsoa esimerkiksi puolison omistamasta vuokrahuoneistosta saadut vuokratulot tai osakkeista saadut osingot. Tuotto on avio-oikeuden alaista siihen asti, kunnes omaisuuden ositus on toimitettu. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omaisuus tai siitä saatava tuotto ei kuitenkaan ole avio-oikeuden alaista, jos siitä on sovittu puolisoiden välisellä avioehtosopimuksella tai jos siitä on lahjakirjassa, testamentissa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä toisin määrätty. Määräys omaisuuden tuoton avio-oikeuden ulkopuolelle rajaamisesta on oltava nimenomainen. Sitä ei voida todeta esimerkiksi vain pelkän oletetun tahdon perusteella. Tämän lisäksi omaisuudesta saatu tuotto jää avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle, jos omaisuus on hankittu vasta, kun avioliitto on päättynyt toisen osapuolen kuolemaan tai jos avioero on laitettu vireille ennen tätä.

Lähtökohtaisesti siis kaikki puolisoiden omistaman omaisuuden tuotto kuuluu avio-oikeuden alaan, ellei toisin määrätä. Kysy lisää lakimiehiltämme tarkemmin avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuottoon liittyvistä asioista ja omaisuuden tuoton avio-oikeudellisuuden määräytymisestä.

Vinkit

-Tietyn omaisuuden tuoton sulkeminen avio-oikeuden ulkopuolelle edellyttää aina nimenomaista määräystä esimerkiksi avioehdossa, testamentissa tai lahjakirjassa.

Varoitukset

-Jos puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, koskee avio-oikeus aivan kaikkea puolison omaisuudesta saamaa tuottoa, eli myös sellaista jonka hankkimiseen toinen puoliso ei ole mahdollisesti millään tavalla ollut osallinen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa