Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviovarallisuusjärjestelmämme Suomessa rakentuu avio-oikeuden totaliteetin varaan. Näin ollen kaikki omaisuus, olipa se saatu ennen avioliittoa tai sen aikana, on avio-oikeuden alaista omaisuutta. Merkitystä ei näin ollen ole sillä, onko omaisuus saatu ansiotuloina, lahjana tai esimerkiksi perintönä. Mikäli toinen osapuolista on voittanut arpajaispeleissä voittopotin, kuuluu myös tämä omaisuus lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Myös puolisoiden omistaman omaisuuden tuotto kuuluu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Kun puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, huomioidaan avioliiton purkauduttua tehtävässä osituslaskelmassa kaikki heidän ennen avioliittoa ja sen aikana saatu omaisuus. Avio-oikeussäännöstön mukaan avioliiton purkautuessa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö jaetaan puolisoiden kesken tasan. Jos toisen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi kuin toisen, varakkaamman puolison on suoritettava tasoituseränä tasinkoa puolisolleen. 

Esimerkkitilanne: A:n avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö 40 000 euroa ja B:n 10 000 euroa. A:n ja B:n avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö on 50 000 euroa, joka täten jaetaan puolisoiden kesken tasan eli kummankin avio-osa olisi 25 000 euroa. Jotta tasatilanne saadaan, on varakkaamman A:n annettava B:lle tasinkoa 15 000 euroa. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Poikkeuksena tasingonmaksuvelvollisuuteen avioliittojärjestelmässä on lesken tasinkoetuoikeus. Jos avioliitto on purkautunut toisen puolison kuolemaan ja leski sattuu olemaan puolisoista varakkaampi, ei hänellä ole velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Avioliittolain mukaan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen ei kuulu omaisuus, joka on tienattu tai saatu lahjana, perintönä tai testamentin nojalla avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Puolisot voivat ennen avioliittoa tai avioliiton aikana tehdä myös avio-oikeuden poissulkevan avioehtosopimuksen, jonka perusteella puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen tai osaan siitä avioliiton päätyttyä. Myös sivullinen, esimerkiksi lahjanantaja tai perinnönjättäjä voi sulkea puolison lahjoitetun omaisuuden ulkopuolelle lahjakirjassaan tai testamentissaan.

Avio-oikeus kaikkeen toisen puolison omaisuuteen on lähtökohtana heti vihkimisen jälkeen ja se konkretisoituu avioliiton päättyessä joko avioeron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman johdosta. Avio-oikeuden vaikutuksista on hyvä olla tietoinen etukäteen. Lisää avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista voit kysyä lisää lakimiehiltämme!

Vinkit

-Avioehtosopimuksella voi avio-oikeuden sulkea täysin pois puolisoiden väliltä tai määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle vain tietyn omaisuuden. Sen voi myös solmia siten, että vain toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn toisen omaisuuteen.

Varoitukset

-Jos puoliso aiheettomasti vähentää avio-oikeuden alaista omaisuuttaan toisen puolison vahingoksi, otetaan kyseinen omaisuus osituslaskelmassa huomioon siten kuin se olisi vielä tallella.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa