Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja asuntolaina

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoilla on avioliitossa mahdollisuus omistaa omaisuutta sekä yhdessä että erikseen. Myös velkasitoumuksia heidän on mahdollista tehdä yhdessä ja erikseen. Huomioitavaa on, että avioero ei vaikuta puolisoiden tekemiin velkasitoumuksiin. Avioero ei saa velkoja erääntymään aikaisemmin maksuaikataulusta poiketen, eikä se myöskään poista velan maksuvelvollisuutta. Velkojen erillisyydestä johtuen avioehtoa ei ole tarpeen tehdä velkoihin liittyvillä perusteilla. Kummatkin puolisot vastaavat omista veloistaan itsenäisesti.

Puolisoiden velkavastuu velkojaan nähden yhdessä otetun velan osalta on useimmiten solidaarista eli yhteisvastuuta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velkoja voi periä velan kummalta tahansa velallisista. Tällöin enemmän velkaa maksaneelle velalliselle muodostuu regressioikeus vähemmän maksanutta kohtaan. Regressioikeus tarkoittaa takautumisoikeutta; Yhteisvelallisista enemmän velkaa suorittaneella on oikeus periä oman osuutensa ylittänyt määrä velkaa vähemmän suorittaneelta. Jos puolisoilla on erilliset asuntolainat, ei puolisolta voida vaatia maksua kuin omasta lainastaan. Jos puolisoilla on yhteistä velkaa, kumpikin osapuoli voi vaatia, että ennen ositusta maksetaan toisen osuus velasta tai velan maksamisesta annetaan vakuus. Jos velkaa ei makseta tai vakuutta anneta vaatimuksesta huolimatta, on velan vastattavakseen ottavalle puolisolle annettava omaisuutta siitä omaisuudesta, mikä muutoin olisi tullut toiselle puolisolle. Tämän omaisuuden määrän tulee vastata tämän toisen puolison osuutta velasta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Avioliiton päättymisen johdosta suoritettavassa omaisuuden osituksessa puolisoiden velat katetaan. Vain toisen puolison nimissä oleva velka katetaan hänen omaisuudestaan. Molempien puolisoiden nimissä oleva yhteinen velka kummankin omaisuudesta velkaosuuksien suhteessa. Velkojen kattaminen laskennallisena toimituksena toteutetaan siten, että osituslaskelmassa kummankin puolison velat vähennetään hänen bruttovarallisuudestaan ja niiden maksua varten varataan laskennallisesti tarvittava määrä varoja. Pääsääntönä on velkojen kattaminen avio-oikeuden alaisella omaisuudella. Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Jos toinen puolisoista omistaa avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, jonka ostamista tai parantamista varten hän on nostanut lainaa, katetaan tuon avio-oikeudesta vapaan omaisuuden ostamista varten tehty laina avio-oikeudesta vapaalla omaisuudella. Asuntolainan suhteen tämä tarkoittaa sitä, että asunnon ollessa avio-oikeuden alaista omaisuutta katetaan laina osituksessa avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Mikäli asunto on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle avioehdolla, katetaan laina osituksessa avio-oikeuden ulkopuolisesta omaisuudesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa