Minilex - Lakipuhelin

Avioehto vai testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioehdon ja testamentin keskeinen sisältö ja tarkoitus eroavat toisistaan. Avioehtosopimus koskee puolisoiden varallisuussuhteita siinä tilanteessa, että avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Testamentin oikeusvaikutukset taas alkavat sen jälkeen, kun testamentin laatija menehtyy.

Avioehtosopimuksella voidaan rajata puolisoille syntyvä avio-oikeus pois joko kokonaan tai osittain. Testamentilla taas voidaan muuttaa laissa säänneltyä perimisjärjestystä tietyin poikkeuksin. Lakiin sisältyy sellaisia ehdottomia oikeuksia, joita edes testamentilla ei voida kiertää tai poistaa, esimerkiksi rintaperillisten oikeus lakiosaan. Testamentilla henkilö voi vapaasti ilmaista tahtonsa omaisuutensa käyttämisestä kuolemansa jälkeen. Hän voi osoittaa omaisuuttansa täysin sukulaissuhteidensa ulkopuolelle, esimerkiksi kummilapselle tai jollekin yhdistykselle. Puolisoilla voi myös olla keskinäinen testamentti, jossa he testamenttaavat esimerkiksi hallintaoikeuksia eloonjääneelle puolisolle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Avioehtosopimuksen ja testamentin tarkoitukset ovat siis toisistaan eroavaisia, ja ne astuvat voimaan eri ajankohtina. Puolisoiden on syytä keskenään punnita, mitä toimenpiteitä he itse haluavat omaisuudelleen tehdä, ja miten he haluavat omaisuutta kohdeltavan siinä tapauksessa, että jompi kumpi esimerkiksi menehtyy. Kun puolisoiden tahtotila on selvitetty, voidaan päättää siitä, millaisin sopimuksin omaisuuden turvaaminen toteutetaan. Tässä asiassa on hyvä käyttää apuna asiansa tuntevaa lakimiestä, joka voi laatia tarvittavat asiakirjat muodollisuuksineen.

Vinkit

- Testamentti ja avioehto tulevat kyseeseen eri ajankohtina

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa