Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden menetys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avio-oikeudella tarkoitetaan puolison oikeutta avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Käsite tulee yleensä ajankohtaiseksi silloin, kun pari hakee avioeroa. Pääsääntönä on, että mikäli avio-oikeutta ei ole rajattu esimerkiksi avioehdolla, tulee avio-oikeuden alainen omaisuus jakaa puoliksi avioparin kesken eron myötä. Mikäli toisella puolisolla on omaisuutta enemmän, tämä joutuu suorittamaan vähävaraisemmalle puolisolleen niin sanottua tasinkoa, jonka tarkoituksena on jakaa omaisuus tasaisesti parin kesken.

Avio-oikeuden alaista omaisuutta voidaan rajoittaa avioehdolla, ja se onkin yleisin tapa suojata omaa omaisuutta mahdollisen eron varalta. Avioehtoja voi olla monenlaisia; avioehdon voi tehdä niin, että kaikki omaisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle, jolloin eron tapahtuessa tasinkoa ei tarvitse kummankaan osapuolen suorittaa, tai vaihtoehtoisesti avio-oikeuden ulkopuolelle avioehdolla voidaan rajata vain esimerkiksi valittu osa omaisuudesta.

Avio-oikeuden toisen omaisuuteen voi menettää myös esimerkiksi siinä tapauksessa, että puoliso saa testamentin, henkivakuutuksen tai muun vastaavan, johon on sisältynyt määräys siitä, että kyseinen omaisuus olisi suljettava avio-oikeuden ulkopuolelle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Mikäli puoliso voidaan tuomita vakavasta rikoksesta, joka on tehty toista avioliiton osapuolta kohtaan ja on johtanut puolison kuolemaan, voidaan avio-oikeus ottaa häneltä pois. Tällöin hänellä ei ole osituksen myötä oikeutta tasinkoon avio-oikeutensa perusteella.

Avio-oikeuden menettäminen tai siitä luopuminen voi tapahtua monella tavalla. Puolisolla on myös eron myötä mahdollista jättää tasinko vaatimatta, jolloin on kyse vapaaehtoisesta avio-oikeuteen perustuvasta hyödystä luopumisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa