Minilex - Lakipuhelin

Henkivakuutuskorvaus ja avio-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkivakuutuskorvausta voidaan avio-oikeuden kannalta tarkastella kahdesta näkökulmasta. Tilannetta voidaan arvioida juridisesti silloin, kun avioliiton kestäessä toinen puolisoista saa henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen nojalla itselleen henkivakuutuskorvauksen. Onko kyseinen korvaus tällöin avio-oikeuden alaista omaisuutta? Lisäksi voidaan tarkastella henkivakuutuskorvausta tilanteissa, joissa vakuutettu puoliso kuolee.

Lähtökohtaisesti aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden merkitys konkretisoituu vasta avio-oikeusyhteyden katkeamisen johdosta toimitettavassa omaisuuden osituksessa. Tuolloin puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö puolitetaan puolisoiden välillä siten, että enemmän omistava joutuu maksamaan vähemmän omistavalle tasinkoa.

Avio-oikeuden ulkopuolelle voidaan kuitenkin sulkea omaisuutta avioehtosopimuksella. Myös toisen puolison saamaan lahjaan, testamenttiin tai henkivakuutuksen edunsaajamääräykseen voi sisältyä määräys, jonka mukaan edunsaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. Tällöin kyseistä omaisuutta ei lasketa omaisuuden osituksessa avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lainsäädännössä ei nimenomaisesti määrätä henkivakuutuskorvauksen asemasta puolison kuoleman johdosta toimitettavassa jäämistöosituksessa. Mikäli henkivakuutukseen ei ole sisältynyt määräystä edunsaajasta, sisältyy henkivakuutuskorvaus vainajan kuolinpesään. Kuolinpesälle maksettu vakuutuskorvaus kuuluu lähtökohtaisesti vainajan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Mikäli edunsaajaksi on määrätty leski ja puolisoilla on avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehto, voidaan tilannetta tulkita siten, että lesken saama henkivakuutuskorvaus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Mikäli puolisoilla oli vain osittainen avioehto, voidaan leskelle määrätyn henkivakuutuskorvauksen tulkita kuuluvan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Kun vakuutuskorvauksen edunsaajamääräyksellä edunsaajaksi on määrätty vainajan lapset, ei leskellä ole avio-oikeutta henkivakuutuskorvaukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa