Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeus ja sen poissulkeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolain perusteella puolisoilla on oikeus puoleen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Tästä lähtökohdasta voidaan kuitenkin poiketa ja avio-oikeus puolisoiden välillä voidaan sulkea joko osittain tai kokonaan pois.

Avioehtosopimus

Puolisot voivat ensinnäkin halutessaan tehdä avioehtosopimuksen. Sen voi tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana, mutta ei enää sen jälkeen kun avioero on saatettu vireille tai toinen puolisoista kuolee. Avioehtosopimuksessa voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois puolisoiden väliltä tai vain osittain. Avio-oikeus voidaan esimerkiksi määrätä koskemaan vain puolison avioliiton aikana saamia perintösaatavia. Avioehtosopimus voidaan solmia myös yksipuoliseksi, eli toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään tai tiettyyn omaisuuteen.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Esimerkiksi alaikäinen kihlakumppani ei voi solmia avioehtosopimusta ilman edunvalvojan myötävaikutusta. Avioehtosopimus on jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi, jotta se tulee voimaan. Avioehtosopimusta koskevat ankarat muotovaatimukset. Jotta sopimus olisi pätevä, tulee sen olla päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Sivullisen antama avio-oikeusmääräys

Avio-oikeus voidaan poissulkea myös muiden tahojen kuin puolisoiden aloitteesta. Sivullinen voi esimerkiksi testamentissa tai lahjakirjassa määrätä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatavaan omaisuuteen. Tällaista määräystä kutsutaan avio-oikeusmääräykseksi. Tämä määräys koskee lain mukaan myös kyseisen omaisuuden tilalle tullutta omaisuutta. Jos avio-oikeus halutaan poistaa myös tällaisen omaisuuden tuoton osalta, on siitä määrättävä erikseen.

Avio-oikeuden yksipuolinen poistaminen toisen puolison toimesta

Avioliittolain mukaan on olemassa erityistilanne, jolloin toinen puolisoista voi yksipuolisesti poistaa kummankin avio-oikeuden. Jos nimittäin puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi poistaa kummankin avio-oikeuden ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastolle vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Avio-oikeuden poissulkeminen osituksen sovittelussa

Ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua. Osituksen sovittelussa otetaan huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Sovittelussa voidaan muun muassa määrätä, että tietty avio-oikeuden alainen omaisuus muutetaan avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi. Tämä voi koskea ensinnäkin omaisuutta, jonka puoliso on ansainnut tai saanut puolisoiden asuessa erillään eli silloin kun puolisot ovat ennen avioeroa ehtineet muuttaa erilleen. Toiseksi avio-oikeudesta vapaaksi omaisuudeksi voidaan määrätä omaisuus, jonka puoliso on omistanut ennen avioliittoa. Kolmanneksi avio-oikeuden poissulkeva määräys voidaan sovittelussa kohdistaa omaisuuteen, jonka puoliso on avioliiton aikana saanut perintönä, testamentin nojalla tai lahjana.

Lakimiehemme auttavat sinua avio-oikeuden poissulkemiseen liittyvissä kysymyksissä ja asiakirjojen laadinnassa. Ota yhteyttä jo tänään!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Osituksen sovittelua voi vaatia kumpi tahansa osapuoli osituksen aikana tai sen jälkeen.

Varoitukset

-Omaisuuden tuotto kuuluu lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaisuuteen riippumatta kyseisen omaisuuden avio-oikeusluonteesta, ellei esimerkiksi avioehtosopimuksessa, lahjakirjassa tai testamentissa toisin määrätä.

-Sivullinen ei voi antaa avio-oikeusmääräystä enää sen jälkeen, kun hän on luovuttanut omaisuuden.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]