Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimuksen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsäännön mukaan avioehtosopimukset ovat osapuolia sitovia oikeustoimia. Sopimusta voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sovitella osituksen yhteydessä. Sovittelun seurauksena voidaan määrätä, että avioehtosopimuksessa avio-oikeudesta vapaaksi määrätty omaisuus tulee olemaan osaksi tai kokonaan avio-oikeuden alaista omaisuutta. Sovittelu siis tapahtuu avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen toimitetussa osituksessa (ks. ositus).

Sovittelun edellytyksenä on, että ositus johtaisi ilman sovittelua kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Harkittaessa sovittelun edellytyksiä huomioon otetaan muun muassa avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut vastaavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Sovittelun mahdollisuus aiheuttaa sen, että avioehdon sitovuus tulevaisuudessa voi olla epävarmaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Teknisesti kohtuullistaminen tapahtuu niin, että osa avio-oikeuden ulkopuolisesta omaisuudesta tulee osaksi avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Puolisot eivät voi koskaan olla täysin varmoja siitä, että heidän omaisuutensa olisi suojattu avioehdon nojalla vaan aina on olemassa vaara, että sopimusta sovitellaan ja samalla määrätään omaisuuden kuulumisesta avio-oikeuden alaisuuteen. Vaara on kuitenkin pieni, sillä sovittelu on mainituin tavoin poikkeuksellinen korjauskeino osituksen lopputuloksen osalta eikä siihen ryhdytä vähäisin perustein.

Vinkit

- Jos vaikuttaa siltä, että avioehdon soveltaminen johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saa kohtuutonta taloudellista etua, kannattaa kääntyä lakimiehemme puoleen ja tiedustella mahdollisuutta sovitteluun

Varoitukset

- Olemassa on aina vaara sovittelusta, mutta vain poikkeuksellisista syistä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa