Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja elatusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitolla on suoraan lain nojalla monia oikeusvaikutuksia puolisoiden väliseen suhteeseen. Eräitä näistä ovat puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja puolisoiden välinen elatusvelvollisuus. Avioehtosopimuksella voidaan poistaa puolisoiden avio-oikeus kokonaan tai osittain, mutta sillä ei voida vaikuttaa puolisoiden väliseen elatusvelvollisuuteen.

Puolisoiden keskinäisellä elatusvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Elatukseen kuuluu puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttäminen. Elatusvelvollisuus tarkoittaa yleensä rahallista panosta, mutta myös kodin hoitaminen kuuluu säännöksen piiriin. Puolisoiden velvollisuus ja oikeus elatukseen on vahva, laissa säädetty oikeus. Elatusvelvollisuudesta voi vapautua avioliiton aikana vain, jos puoliso menettää kykynsä elatukseen täysin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Puolisoilla on oikeus tehdä keskinäisiä sopimuksia tai sopimuksia ulkopuolisen kanssa avioliiton aikana normaaliin tapaan, eikä tähän ole yleensä rajoituksia. Myös joitakin lain mukaisia avioliiton oikeusvaikutuksia voidaan puolisoiden sopimuksella muuttaa. Avioehtosopimus on laissa säädetty sopimus, jonka solmimisessa on noudatettava muotovaatimuksia. Sen avulla vaikutetaan siis avio-oikeuden ulottuvuuteen. Sopiminen puolisoiden elatusvelvollisuudesta on kuitenkin hyvin rajoitettua. Puoliso ei voi sopia luopuvansa oikeudestaan elatukseen tavalla, joka tunnistettaisiin oikeudellisesti päteväksi. Kyseessä on siis pakottava lainsäännös. Elatuksen määrästä ja sen suorituksen tavasta voidaan kuitenkin periaatteessa sopia, kunhan sopimus on kohtuullinen. Tarvittaessa elatussopimus voidaan vahvistaa tuomioistuimessa, jos puolisot eivät pääse siitä yhteisymmärrykseen. Elatusvelvollisuus yleensä lakkaa, kun avioliitto päättyy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa