Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton päättymisen johdosta toimitettu ositus voi toisinaan johtaa toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Tästä syystä avioliittolailla on mahdollistettu avio-oikeuden kohtuullistaminen, joka tapahtuu osituksen sovittelulla. Ositusta kohtuullistamalla saadaan lopputulos, joka olisi kummankin osapuolen kannalta kohtuullinen, eikä toinen osapuolista saisi esimerkiksi perusteetonta taloudellista etua. Näin myös tilanteessa, jossa puolisoiden varallisuuserot ovat suuret ja toiselle puolisolle ei pitkän avioliiton jälkeen jäisi juuri lainkaan varallisuutta.

Sovittelun edellytyksistä ja keinoista

Sovittelumahdollisuus koskee sekä sopimusositusta että toimitusositusta. Avioliittolain mukaiset sovittelusäännökset koskevat ensisijaisesti toimitusositusta, joka tarkoittaa käräjäoikeuden pesänjakajan suorittamaa ositusta. Sopimusosituksen sovittelua koskee muiden sopimusten tapaan ensisijaisesti varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain kohtuullistamissäännös. Sen mukaan, jos sopimuksen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Avioliittolain mukaan sovittelua harkitessa otetaan erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Esimerkiksi avio-oikeuden mukaisesta puolittamisperiaatteesta poikkeamista on yleensä pidetty sitä oikeutetumpana, mitä lyhyemmästä liitosta on ollut kysymys. Sovittelussa ei kiinnitetä huomiota puolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin, kuten jommankumman syyllisyyteen tai muihin seikkoihin, jotka ovat vaikuttaneet eroon.

Avioliittolain mukaan ositusta voidaan sovitella kolmella eri tavalla. Sovittelussa voidaan ensinnäkin määrätä, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuudesta mitään tai tätä avio-oikeutta rajoitetaan. Oikeuskäytännössä (KKO 1992:52) näin on menetelty muun muassa silloin, kun avioliitto on ollut lyhytaikainen eikä vähemmän omistava puoliso ole panostanut yhteisen talouden hyväksi. Tämän lisäksi sovittelulla voidaan rajoittaa avio-oikeuden alaista omaisuutta ja näin ollen poissulkea esimerkiksi perintönä tai lahjana saatu omaisuus avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle. Lopuksi osituksen sovittelussa voidaan muuttaa sellaista omaisuuttaa avio-oikeuden alaiseksi, joka on aikaisemmin rajattu avioehtosopimuksella avio-oikeuden ulkopuolelle.

Sovittelun vaatiminen

Sovittelu voidaan tehdä joko osituksessa tai sen jälkeen. Mikäli sovittelu halutaan tehdä vasta toimitusosituksen jälkeen, on sitä vaativan osapuolen nostettava osituksesta moitekanne käräjäoikeuteen kuuden kuukauden kuluessa osituksen toimittamisesta. Mikäli ositus on tehty sopimusosituksena, eli osapuolten kesken tehdyllä sopimuksella, voidaan sovittelua koskeva vaatimus esittää kohtuullisen ajan kuluttua osituksen toimittamisesta. Varsinaista tarkkaan sidottua määräaikaa ei sopimusosituksen sovittelusta ole lailla määrätty. Kohtuullinen aika arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Avio-oikeuden kohtuullistaminen tapahtuu osituksen sovittelun kautta ja sovittelusäännökset ovat pääasiassa erilaiset sen mukaan onko kysymyksessä toimitusositus vai sopimusositus. Lakimiehiltämme voit kysyä lisää avio-oikeuden kohtuullistamisen edellytyksistä sekä osituksen sovittelussa noudatettavasta menettelystä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Oikeuskäytännön mukaan osituksen sovittelu on jäämistö- ja avioero-ositusten lisäksi mahdollista myös puolisoiden kuolinpesien välisessä osituksessa (KKO 2013:13).

Varoitukset

-Puolison passiivisuus sopimusositusta koskevan kohtuullisuuskanteen nostamisessa voi katkaista reagointimahdollisuuden.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]