Minilex - Lakipuhelin

Avioehto avioeron varalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen aviovarallisuusjärjestelmässä puolisoiden omaisuuden erillisyyden periaatetta lieventää avio-oikeussäännöstö. Puolisoille muodostuu vihkimisen myötä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden laajuudesta voidaan kuitenkin sopia tai se voidaan sulkea kokonaan pois puolisoiden kesken solmittavalla avioehtosopimuksella eli avioehdolla. Jos puolisot ovat solmineet avioehdon, toimitetaan avioliiton purkautuessa avioeron tai toisen puolison kuoleman johdosta omaisuuden ositus ja erottelu sen mukaan. Puolisot voivat solmia avioehdon myös vain avioeron varalta.

Avioehdon laatiminen

Avioehto on siis puolisoiden välinen sopimus, jolla he määräävät avio-oikeuden laajuudesta. Avioehdolla puolisot voivat määrätä jo olemassa olevasta omaisuudesta sekä omaisuudesta, jonka he tulevat myöhemmin saamaan.  Puolisot voivat avioehdolla sopia, että kummallakaan ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen tai tiettyyn toisen omaisuuteen. Esimerkiksi avioehdolla voidaan määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle vain puolison saamat perinnöt ja lahjat. Avioehto voi myös olla yksipuolinen, jolloin vain toisen puolison avio-oikeutta rajoitetaan. 

Avioehdolla ei ole varsinaisia oikeusvaikutuksia avioliiton aikana, vaan sen vaikutukset konkretisoituvat avioliiton purkautuessa tehtävässä omaisuuden osituksessa. Puolisot voivat alussa mainitun mukaisesti liittää avioehtoon ehdon, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen vain, jos avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Tällöin avio-oikeus puolison omaisuuteen säilyisi ainoastaan avioliiton purkautuessa toisen puolison kuolemaan.

Avioehdon muotovaatimukset

Avioehto voidaan tehdä vain molempien puolisoiden suostumuksella. Avioehto tulee olla laadittu kirjallisesti ja muotovaatimusten mukaisesti. Jotta avioehto olisi pätevä, tulee sen olla päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. 

Avioehdon rekisteröinti

Jotta avioehto tulisi voimaan, se on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon viimeistään avioliiton aikana. Mikäli avioeroa koskeva asia on tullut vireille, ei avioehtoa voida enää rekisteröidä, vaikka sopimus itsessään olisi pätevästi laadittu avioliiton aikana. Ilmoitus avioehdon rekisteröimisestä on tehtävä virastolle kirjallisesti. Rekisteröinti-ilmoituksen voi tehdä kumpi tahansa puolisoista tai kihlakumppaneista toista kuulematta. Ilmoitukseen on liitettävä alkuperäinen kappale avioehtosopimuksesta. Avioehdon rekisteröinti voidaan suorittaa missä tahansa virastossa puolisoiden asuin- ja kotipaikkakunnasta riippumatta.

Puolisot voivat tehdä avioehdon itse, mutta avioehto voi tilanteesta riippuen osoittautua monimutkaiseksi sopimukseksi laatia, ja silloin olisi syytä kääntyä osaavan asiantuntijan puoleen. Digi- ja väestötietoviraston tehtävä ei ole tutkia sopimuksen lain mukaisuutta siinä vaiheessa, kun sopimus sinne rekisteröidään, joten sopimuksen pätevyys ja lainmukaisuus olisi hyvä varmistaa jo sopimusta laadittaessa. Avioehdon laatimiseen ja rekisteröimiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä lakimiehiimme!

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioehtoa voidaan muuttaa tekemällä uusi avioehto, joka ollakseen pätevä ja tullakseen voimaan on laadittava ja rekisteröitävä viimeistään avioliiton aikana.

-Avioehtoon voidaan liittää myös ilmoitus puolison toiselle puolisolle antamasta lahjasta.

Varoitukset

-Avioehtoa ei voida enää pätevästi laatia tai rekisteröidä avioeron vireille tulemisen jälkeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]