Minilex - Lakipuhelin

Avioehto ja yhteinen omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisot omistavat avioliiton aikana kumpikin oman omaisuutensa riippumatta siitä, onko omaisuus hankittu ennen liiton solmimista vai sen jälkeen. He voivat hankkia ja omistaa omaisuutta myös yhteisesti, jolloin kummankin puolison omistusosuudeksi katsotaan yleensä puolet, ellei muuta selvitystä esitetä. Puolisoilla on kuitenkin lähtökohtaisesti toistensa omaisuuteen avio-oikeus, joka realisoituu avioliiton purkautuessa. Kun omaisuutta jaetaan eron vireille tulon tai toisen puolison kuoleman jälkeen osituksessa, lasketaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt nimittäin yhteen ja kummallakin puolisolla on oikeus saada puolet tästä säästöjen yhteenlasketusta määrästä. Avio-oikeutta on kuitenkin mahdollista rajoittaa muutamin keinoin, joista puolisoiden käytettävissä on avioehtosopimuksen tekeminen. Avioehdolla avio-oikeus voidaan rajata pois jonkun tietyn omaisuuserän tai kaiken omaisuuden osalta, ja molemminpuolisesti tai toisen puolison osalta. Avioehdolla on myös mahdollista palauttaa aiemmin poistettu avio-oikeus.

Puolisoilla on avio-oikeus myös yhteisesti omistetun omaisuuden siihen osuuteen, jonka toinen puoliso omistaa, ellei kyseistä omaisuutta ole avioehdolla rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle. Kun osituslaskelmaa siis tehdään, merkitään omistusosuutta vastaava osuus yhteisen omaisuuden arvosta puolison avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Jos taas omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, ei sitä lasketa mukaan säästöön. Jos puolisot kuitenkin omistavat omaisuuden tasaosuuksin, ei yhteisen omaisuuden avio-oikeuden alainen tai siitä vapaa luonne kuitenkaan välttämättä vaikuta osituksen lopputulokseen, sillä molempien puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö kasvaa tai on kasvamatta yhtä paljon, eikä maksettavaksi tulevan tasingon määrä siten muutu. Mikäli omistusosuudet eivät kuitenkaan ole yhtä suuret tai avio-oikeutta on rajattu vain toisen puolison osalta, voi asialla kuitenkin olla huomattavakin merkitys.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kaikkea omaisuutta koskeva molemminpuolinen avioehtosopimus koskee siis myös puolisoiden yhteistä omaisuutta. Avioehto on voitu tehdä myös pelkästään jotakin yhteisesti omistettua omaisuutta koskien tai rajaten yhteisen omaisuuden ehdon ulkopuolelle. Jos yhteisesti omistettuun omaisuuteen ei ole avio-oikeutta, saa kumpikin osapuoli periaatteessa pitää siitä jaossa oman osuutensa. Käytännössä tällainen yhteisomistussuhde ei kuitenkaan välttämättä ole tarkoituksenmukainen avioliiton päättymisen jälkeen, vaan se voidaan joutua purkamaan esimerkiksi omaisuutta myymällä tai siirtämällä omistusoikeus kokonaisuudessaan toiselle puolisolle. Mikäli sinulla on kysyttävää aviopuolisoiden yhteiseen omaisuuteen tai avioehtoihin liittyen, lisää tietoa saat soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa